Múzeumi Szabadegyetem
A Laczkó Dezső Múzeum homlokzatát díszítő, Művészeteket ábrázoló szobor (Bíró Lajos és Farkas Béla szobrászművészek alkotása)

Múzeumi Szabadegyetem
– 2012-13-as tanév

Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Erzsébet sétány 1.


Védnök: dr. Andrásfalvy Bertalan professzor, a néprajztudományok doktora

Tisztelt Múzeumi Szabadegyetemi Polgár!

A 2013–2014. évi szabadegyetemi tanév több szempontból is különlegesnek tekinthetô. Elsôsorban azért, mivel a múzeum életében a 2013. év jubileumi év: 110 évvel ezelôtt, 1903-ban jött létre a Veszprém vármegyei Múzeumegylet. Alapítása óta eltelt több évtized, a végigszenvedett két világháború, a különbözô, gyakran a kultúrát és ezen belül a múzeumügyet is háttérbe szorító történelmi, politikai események ellenére az intézmény ma is fennáll, mûködik, sôt fejlôdik Veszprém város és Veszprém megye szolgálatában. Gyarapodunk kiadványokban, rendezvényekben, sikeres kiállítá- sokban, és gyûjteményeink is gazdagodnak, jelentôs részt a veszprémiek, megyebeliek jóvoltából. Azok a célok, amelyeket alapításakor a múzeumi szervezetben dolgozó elôdeink megfogalmaztak, ma is érvényesek.
A múzeum alapfeladata, hogy a hagyomány szellemiekbe és tárgyakba foglalt forrását a kortársak rendelkezésére bocsássa. Múzeumunkban megismerhetôk elôdeinknek azok az értékei, tapasztalatai, világfelfogása, amelyek számunkra is utat mutathatnak. Ezeket szolgálja a mûtárgyak gyûjtése, megôrzése, tudományos és ismeretterjesztô feldolgozása, az eredmények bemutatása, közzététele. Az intézmény munkatársai az elmúlt évtizedek során számtalan kiállítás, publikáció, elôadás keretében közkinccsé tették mindazon értékeket, amelyeket a múzeum gyûjteményei ôriznek. Célunk, hogy az itt élô minden nemzedék, társadalmi csoport megismerhesse a város, a megye régészeti, történeti, néprajzi, irodalmi, mûvészettörténeti értékeit, gyarapítsa a tudását, új élményeket szerezzen.
Másodsorban a 2013–2014. szabadegyetemi tanév azért is különleges, mivel a jubileum alkalmából tiszteleghetünk a múzeumban korábban itt tevékenykedô munkatársak elôtt. Az elôadások megtartására olyan kollégákat kértünk fel, akik bár hivatalosan már nyugdíjba vonultak, de továbbra is aktívak: saját szakterületükön kutatnak, elôadásokat tartanak, tanítanak, a közéletben tevékenykednek. Nekik köszönhetjük, hogy az elmúlt néhány évtizedben a múzeum fennállt, mûködött, magas szinten teljesítette céljait, amelyekért intézményünk hazai és nemzetközi elismeréseket kapott. Terveink szerint az elôadássorozat keretében egy-egy muzeológiai ág jeles kutatójának lehetôsége lesz összefoglalni több évtizedes múzeumi tevékenységét, hogy ennek révén Ön is megismerhesse mindazt, amit a múzeumügy, Veszprém városa, Veszprém megye, a magyar kultúra köszönhet nekik. Nagy örömünkre szolgál, hogy a múzeum falai között már régen nem hallott kollégákat köszönthetünk újra.
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklôdött. Azokat, akik már több éve egyetemi hallgatóink, s akik így újra találkozhatnak a korábbi évek meghatározó múzeumi személyiségeivel. Várjuk azokat is, akik korábban nem találkozhattak e munkatársainkkal, de kíváncsiak arra, hogyan és milyen feltételek mellett jöttek létre a közelmúlt tudományos eredményei a mûvészeti, néprajzi, régészeti és történeti muzeológiában, amelyek a múzeum jelen tevékenységét is nagy-mértékben meghatározzák.
Számítunk az Ön lankadatlan érdeklôdésére és részvételékre.

Dr. Limbacher Gábor
múzeumigazgató

Tematika: „Áll emlékművem, ércnél maradandóbb emlékem” (Quintus Horatius Flaccus)

110 éves a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum

Az előadások kezdési időpontja: 16.30

I. szemeszter

2013. 09. 10
A Laczkó Dezső Múzeum római kori régészeti tevékenysége 1967 és 2007 között
Előadó: K. dr. Palágyi Sylvia régész
2013. 10. 08.
110-35 esztendô a néprajztudomány szolgálatában
Előadó: S. dr. Lackovits Emôke néprajzkutató
2013. 11. 12.
Évtizedek művészettörténészként vidéken
Előadó: Gopcsa Katalin művészettörténész
2013. 12. 10.
A vámosi lencsésektôl a Jókai Villáig. Két évtized muzeológusi emlékei
Előadó: Ács Anna néprajzkutató-irodalmi muzeológus
2014. 01. 14.
Muzeológusként Veszprémtől Pápáig
Előadó: Elôadó: Dr. László Péter muzeológus

II. szemeszter

2014. 02. 11.
Múzeum a köznek. Találkozási Pont a Múzeum
Előadó: Vidi Nándorné kulturális menedzser
2014. 03. 11.
40 év a Veszprém megyei mûtárgyvédelemben
Előadó: Koncz Pál restaurátor
2014. 04. 15.
Új utakon a történeti muzeológia
Előadó: V. dr. Fodor Zsuzsa történész, ny. igazgató
2014. 05. 13.
A veszprémi múzeum 1903-tól 1949-ig
Előadó: Rainer Pál történész, régész
2014. 06. 10.
A veszprémi múzeum 1949-tôl 2009-ig
Előadó: Molnár Jenő történész

Laczkó Dezső Múzeum fenntartója:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata


Információ és regisztráció:

Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
villámlevél:
alfa@vmmuzeum.hu
telefon:
06-30-2279 863
tel./fax:
06-88-426-081/18
Letölthető:
jelentkezési lap (PDF)

Múzeumi Szabadegyetem 2012/13 díjai:

Médiatámogatók:
  Napló   Veszprém TV  

Laczkó Dezső Múzeum Titkársága, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.