Múzeumi Szabadegyetem
A Laczkó Dezső Múzeum homlokzatát díszítő, Művészeteket ábrázoló szobor (Bíró Lajos és Farkas Béla szobrászművészek alkotása)

Múzeumi Szabadegyetem
– 2011-12-es tanév

Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Erzsébet sétány 1.


Védnök: dr. Andrásfalvy Bertalan professzor, a néprajztudományok doktora

Tisztelt Leendő Múzeumi Szabadegyetemi Polgárok!

A múlt, gyakran a jelenbe hajló múlt ismerete létfontosságú emberi szükséglet. A felvilágosodás eszméjét hozó 18. századdal a múlthoz, történelemhez való viszony gyökeres változása következett be. A történelem – mint a kultúra mitikus jellegű összetevője, mint immanens meghatározó erő – külsődleges dologgá, a tudományos vizsgálat tárgyává kezdett válni. Az ilyen tudományos dokumentálás és forrásképzés színtereiként jöttek létre hazánkban a múzeumok, az elmúlt két évszázad során. Az 1903-ban létrejött Veszprémvármegyei Múzeum a műtárgyak gyűjtése mellett kezdettől fogva alapfeladatának tekintette a múzeumi tevékenységből származó új ismeretek közzétételét. Ma a Laczkó Dezső Múzeum új állandó kiállítása az intézmény műemléki könyvtárát raktározza, dolgozza föl és mutatja be a legkorszerűbb technikai eszközök segítségével. A Látványkönyvtár és Tudástár polcain ősnyomtatványok, antikvák, első kiadású 17–19. századi magyar szépirodalmi és tudományos művek sorakoznak. A TérképGép (terkepgep.hu) a múzeum archív fotói segítségével a múlt térbeli újraalkotására vállalkozik. A látogató több tucat 1945 előtti film együttes bemutatásával ismerheti meg Veszprém, Sümeg, Pápa, Tapolca, Várpalota és a Balaton-felvidék mozgóképpel megőrzött pillanatait. Ugyanezen a honlapon érhető el a könyvállományra vonatkozó adatbázis.

Idei szabadegyetemi tanévünk során Veszprém megye nagy tájegységéről, a Bakonyról lesz szó. Sokunk számára ez nem csak egyszerűen egy hegyvonulat neve, ahol gyönyörű erdők, megmászható hegycsúcsok, tiszta vizű patakok, érdekes-szépséges növények, állatok és még számtalan érdekesség teszi vonzóvá megyénk arculatát meghatározó táját. Ennél sokkal többet jelentett az elmúlt évszázadokban itt megtelepedők és jelent ma is az itt élők számára. Az egyes előadások összeállítása során derült ki, hogy milyen sokrétű ez a téma. Egymás után bukkantak fel újabb és újabb érdekes ötletek. Ez késztetett bennünket arra, hogy a Bakony témájának minél sokrétűbb megvitatására két tanévet szánjunk.

2011/2012-es tanévünk előadói között meghívott szakemberek, a zirci Természettudományi Múzeum munkatársai és szokásunkhoz híven a múzeum szakemberei is megtalálhatók, akik előadásaikban e színes kaleidoszkóp egy-egy részletét hivatottak bemutatni.

Jó szívvel ajánlom a részvételt a diákság, az egyetemi ifjúság, a városi és megyei polgárság, és kifejezetten Múzeumunk jelenlegi és leendő Barátai számára.

Köszöntéssel:

Dr. Limbacher Gábor
megyei múzeumigazgató

Tematika: BAKONY I.

A CSAJÁGI MAMUTTÓL SOBRI JÓSKÁIG

Az előadások kezdési időpontja: 15.30

I. szemeszter

2011. 09. 13.
A Bakony-hegység növényföldrajzi viszonyai
Előadó: Dr. Galambos István botanikus
2011. 10. 11.
Geológiai barangolás a Bakonyban
Előadó: Katona Lajos Tamás geológus
2011. 11. 08
A Bakony-hegység állatföldrajzi viszonyai
Előadó: Dr. Kutasi Csaba zoológus
2011. 12. 13.
Őskori kőbányák, bronzkori fellegvárak a Bakonyban
Előadó: Dr. Regenye Judit régész
2012. 01. 10.
Utazás a római kori Bakonyban
Előadó: Csirke Orsolya régész

II. szemeszter

2012. 02.14.
Népvándorlás és honfoglalás kora a Bakonyban
Előadó: S. dr. Perémi Ágota régész
2012. 03. 13.
Középkori várak, egyházak, kolostorok a Bakonyban
Előadó: Rainer Pál régész
2012. 04. 10.
Életmód és hagyomány a Bakonyban
Előadó: Gyöngyössy Orsolya néprajzkutató
2012. 05. 08.
Művészetpártoló birtokosok a Bakony vidékén. Gyűjtők gyűjteményei a Laczkó Dezső Múzeumban
Előadó: Dohnál Szonja művészettörténész muzeológus
2012. 06. 12.
A betyárok világa a Bakonyban
Előadó: Dr. Pilipkó Erzsébet néprajzkutató

Laczkó Dezső Múzeum fenntartója:
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése


Információ és regisztráció:

Laczkó Dezső Múzeum
8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.
villámlevél:
info@vmmuzeum.hu
telefon:
06-88-788-191
tel./fax:
06-88-426-081
Letölthető:
jelentkezési lap (PDF)

Múzeumi Szabadegyetem 2011/12 díjai:

Médiatámogatók:
Klubrádió   Napló   Veszprém TV  

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.