Múzeumi Szabadegyetem

Múzeumi Szabadegyetem – 2009-10-es tanév

A múzeumi szakma mint sajátos hivatás
szabadegyetemi keretben

A múlt, gyakran a jelenbe hajló múlt ismerete létfontosságú emberi szükséglet. A felvilágosodás eszméjét hozó 18. századdal a múlthoz, történelemhez való viszony gyökeres változása következett be. A történelem – mint a kultúra mitikus jellegű összetevője, mint immanens meghatározó erő – külsődleges dologgá, a tudományos vizsgálat tárgyává kezdett válni. Az ilyen tudományos dokumentálás és forrásképzés színtereiként jöttek létre hazánkban a múzeumok, az elmúlt két évszázad során. Az 1903-ban létrejött Veszprémvármegyei Múzeum a műtárgyak gyűjtése mellett kezdettől fogva alapfeladatának tekintette a múzeumi tevékenységből származó új ismeretek közzétételét. Ma a Laczkó Dezső Múzeum új állandó kiállítása az intézmény műemléki könyvtárát raktározza, dolgozza föl és mutatja be a legkorszerűbb technikai eszközök segítségével. A Látványkönyvtár és Tudástár polcain ősnyomtatványok, antikvák, első kiadású 17-19. századi magyar szépirodalmi és tudományos művek sorakoznak. A TérképGép (terkepgep.hu) a múzeum archív fotói segítségével a múlt térbeli újraalkotására vállalkozik. A látogató több tucat 1945 előtti film együttes bemutatásával ismerheti meg Veszprém, Sümeg, Pápa, Tapolca, Várpalota és a Balaton-felvidék mozgóképpel megőrzött pillanatait. Ugyanezen a honlapon érhető el a könyvállományra vonatkozó adatbázis.

A szájhagyományozó műveltségből az írásbeliségbe lépve a könyv válik a tudás tárházává. Múzeumi Szabadegyetemünk ebben az évben ezt a műkinccsé is váló, nélkülözhetetlen tárgyat állítja a figyelem középpontjába: mint anyagi minőséget, mesterségbeli teljesítményt és remeket, íráshordozót, esztétikai formát, a tudásvágy és gyűjtőszenvedély tárgyát. Mindezt helyi, térségi és országos vonatkozásokban, sőt nemzetközi kitekintéssel.

A konkrét témának és általában elődeink tárgyalkotó, értékpreferenciákat tükröző tevékenysége megismerésének nagy a vonzása. Az előadás-sorozatot a Laczkó Dezső Múzeum szakembere, Koncz Pál restaurátor tartja.

Jó szívvel ajánlom a részvételt a diákság, az egyetemi ifjúság, a városi és megyei polgárság, és kifejezetten Múzeumunk jelenlegi és leendő Barátai számára.

Köszöntéssel:

Dr. Limbacher Gábor
megyei múzeumigazgató

Védnök: dr. Andrásfalvy Bertalan professzor, a néprajztudományok doktora


KÖNYV- ÉS KÖNYVKÖTÉSTÖRTÉNET

Előadó: Koncz Pál restaurátor
Az előadások kezdési időpontja: 15.30
Belépődíj:

Színhely: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Erzsébet sétány 1., Látványkönyvtár és Tudástár

I. szemeszter

Tematika: Írás, könyv, könyvkötés

2009. szeptember 8
.
Írnoktól az illuminátorig. Írás és illumináció diptichontól a kéziratos kódexen át a nyomtatott könyvig
2009. október 13
.
A papírkészítés technikatörténete. Fehérmívesek Veszprém megyében
2009. november 10
.
Könyvformák és készítéstechnikák. Nyomdák, könyvkiadás, kereskedelem
2009. december 8
.
A könyvtest és a könyvkötés formái, díszítésük változásai koronként. A könyvkötő mesterség és szervezetei Európában
2010. január 12
.
A magyarországi könyvkötészet. Céhes kézművestől a kereskedői, vállalkozói, ill. a szervezett alkalmazotti létig

II. szemeszter

Tematika: Könyvkötők Veszprém megyében a 18–20. században

2010. február 9
.
Könyvgyűjtés, könyvtárak. Veszprém, Sümeg, Pápa, Zirc, Tihany, Bakonybél főpapi és rendi könyvtárai. Bibliofilia, tulajdonosi bejegyzések, ex librisek
2010. március 9
.
Veszprémi könyvkötők a 18–20. században. Franz Xaver Baumaister, Franz Gründler, Ludwig Georgi, Krausz Ármin
2010. április 13
.
Pápa város könyvkötői a 18–20. században. Franz Spaizer, Anton Kopperger, Szép Miklós, Zsoldos György, Martin Nimetz, Mohácsi Mihály, Kelemen József, Mayer Adolf, Kis Tivadar kötészete, Szily János, Rhédi Károly és Bedőcs József mesterek
2010. május 11
.
Négy könyv. A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum könyvtárának kincsei. A nyomdákról, kiadókról, a kötésekről, egykori tulajdonosaikról, restaurálásukról
2010. június 8
.
Látogatás Zircen az OSZK Reguly Antal Könyvtárában. Franz Gründler és Ludwig Georgi könyvtári kötései.
A könyvtárat bemutatja Németh Gábor igazgató.


Információ és jelentkezés:

villámlevél:
info@vmmuzeum.hu
telefon:
06-88-788-191
tel./fax:
06-88-426-081
Letölthető:
jelentkezési lap
Támogatóink:
Klubrádió Napló Veszprém TV