Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8.
Az utolsó vacsora. Üvegkép (59×39 cm), Vászoly

Népi vallásosság
a Kárpát-medencében
8. konferencia


2009. október 1-3.

Siloám Református
Missziós Otthon
Balatonfüred, Honvéd u. 6-8.


A konferencia fővédnöke:
Dr. Bóka István


2009. október 1., csütörtök

08.30
Megérkezés, regisztráció, elhelyezkedés
10.30
Megnyitó

A konferenciát köszönti:
dr. Bóka István országgyűlési képviselő, Balatonfüred város polgármestere
és
dr. Limbacher Gábor a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatója

11.00-tól
Szakmai előadások

Vallási jelenségek, egyházias szokások, napjaink vallásossága

Elnök: Lengyel Ágnes

11.00-11.20
Lanczendorfer Zsuzsanna: Nemeshany "rejtett" szakrális kincsei
11.25-11.45
Silling István: Szent Antal tisztelete Nyugat-Bácskában
11.50-12.10
Toldi Éva: Népénekek, imádságok a gyimesi és a moldvai csángók körében
12.15-12.35
Tomán Zsóka: Egy parasztasszony különleges olvasói
12.40-13.00
Kunt Gergely: "Kaszap Istvánhoz fohászkodtunk és megkíséreltük kézigránáttal az átvágást az oroszokon." A fehérvári novícius kultusza imameghallgatások tükrében
13.05-13.25
Gazda Enikő: Az együttélés szabályai Háromszéken
13.25-13.30
Hozzászólások
13.30-14.30
Ebéd

Elnök: Selmeczi Kovács Attila

14.40-15.00
Limbacher Gábor: A percepció paradigmája a Szentírásban és a szent hagyományban
15.05-15.25
Szüts I. Gergely: Reggeltől estig nem volt határ. A derenki búcsú szerepe egy szlovákiai magyar falu életében
15.30-15.55
Frauhammer Krisztina: Modern mirákulumok a máriapócsi kegyhely látogatási könyvében
16.00-16.20
Erden Vörös Emese: Az újmise
16.25-16.45
Bődi Erzsébet: A kárpátaljai húsvéti ünnepekről
16.45-17.00
Szünet

Vallási jelenségek, egyházias szokások, napjaink vallásossága

Elnök: Tomisa Ilona

17.00-17.20
Povedák István: Átalakuló szakrális helyeink
17.25-17.45
Szigetiné Tóth Judit: Koszorúk a Pest megyei nemzetiségek vallási ünnepein
17.50-18.10
Szőke Anna: Napjaink vallási jelenségei a kishegyesi romáknál
18.10-18.30
Hozzászólások

19.00-tól
Színházi kamarabemutató és fogadás
II. János Pál: Római triptichon (szárnyas oltár) c. verses elmélkedését a Veszprémi Petőfi Színház előadásában láthatjuk. Közreműködnek: Baranyi Péter, Szűcs László, Terescsik Eszter Fordító: Zsille Gábor Rendező: Elzbieta Modzelewska
Helyszín az Anna Grand Hotel díszterme.

A konferenciát méltatja:
dr. Márfy Gyula veszprémi érsek
és
Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke

2009. október 2., péntek

Egyháztörténet, történeti források

Elnök: Szigeti Jenő

08.30-8.50
Miklósi Sikes Csaba: Kalotaszeg egyházi építészete a középkorban
08.55-9.15
Dénesi Tamás: Vallásos társulatok a 18. századi Kantán
09.20-9.40
Horváth József: A 18. századi kisalföldi hagyatéki iratok, mint a vallásos olvasmányok kutatásának forrásai
09.45-10.05
Kovács Bálint: Az erdélyi örmények plébániai társulatainak (kongregáció) alapító iratai a 18. századból
10.10-10.30
Tabajdi Zsuzsanna: A felekezeti együttélés konfliktusai a Váci Egyházmegyében a 18. században
10.30-11.00
Hozzászólások
11.00-11.20
Szünet

Elnök: S. Lackovits Emőke

11.20-11.40
Coroi Artur: A karatnai református anyaegyházközségek megalakulása, 1744.
11.45-12.05
Szigeti Jenő: A házi istentisztelet puritán gyökerei
12.10-12.30
Márkusné Vörös Hajnalka: Kényszerű migráció a Bakonyban és a Balaton-felvidéken. A lakóhelyüket elhagyni kényszerülő protestáns magyarok életlehetőségei a 18. században
12.35-12.55
Sárai Szabó Kata: Női szerepértelmezések - a Református Lelkésznék Országos Szövetsége
13.00-13.20
Jakab Réka: "Kóser-e a rabbi?" Egy rabbiválasztás margójára
13.25-13.45
Oláh János: A rabbi és a zsidó néprajz (Kohlbach Bertalan)
13.45-14.05
Hozzászólás
14.10-15.20
Ebéd

Vallásos költészet (imádságok, énekek), hitbuzgalmi irodalom, irodalmi szövegek hatása

Elnök: Limbacher Gábor

15.25-15.45
Kővári Réka: Egy gyimesközéploki népénekgyűjtés 16-18. századi dallamai
15.50-16.10
Medgyesy Schmikli Norbert: 17-18. századból való énekszövegek, dallamok és népszokások Perenye hagyományában
16.15-16.35
Soósné Veres Rózsa: Rózsafüzér imádság és a költészet (hitbuzgalmi lapok, ponyvák) kapcsolata
16.40-17.00
Kriza Ildikó: Szombatos énekek a 19. századi forrásokban
17.05-17.25
Lukács László: Szent István király tisztelete a moldvai magyaroknál
17.30-17.50
Kész Margit: Archaikus imák Ugocsában a 21. században
17.55-18.15
Soós Sándor: Dunakanyar útmenti szakrális emlékei
18.20-18.40
Mosolygó Péter: Szakrális építészet és művészet a görög katolikus egyházban
18.40-18.55
Hozzászólások
19.00-tól
Baráti találkozó, beszélgetés a Siloám Református Központban

2009. október 3., szombat

Vallásos ábrázolások, szakrális emlékek

Elnök: Dénesi Tamás

08.30-08.50
Gáspár Dorottya: Portréábrázolás a halottkultuszban. Római kor
08.55-09.15
P. Szalay Emőke: Debreceni ötvösmunkák a Kárpát-medence északkeleti részén
09.20-09.40
S. Lackovits Emőke - Kovács Ilona: Egy 18. századi oltalomlevél és restaurálásának szempontjai
09.45-10.05
Lengyel Ágnes: A palócföldi "ruhás Márjácskák" öltözetei
10.10-10.25
Varró Ágnes: Szent Flórián-emlékek Fejér megyében
10.30-10.50
Felhősné Csíszár Sarolta: Úrasztali terítők a Gömöri Egyházmegye keleti részén
10.50-11.00
Hozzászólások
11.00-11.20
Szünet

Elnök: Lukács László

11.20-11.40
Tomisa Ilona: Szakrális emlékek nyomában Burgenlandban
11.45-12.05
Szügyi Ferenc: Begaszentgyörgy község szakrális kisemlékei
12.10-12.30
Horváth Iringó: A pulpitusra való kendők. Éneklőszék takarók a 17-18. századból
12.35-12.55
Kovács Mária: Az erdővidéki református egyházközségek klenódiumai
13.00-13.20
Pilipkó Erzsébet: A kárpátaljai magyar görög katolikus templomok liturgikus tárgyai
13.25-13.45
Tóth Levente: A Székelyudvarhelyi Református Gimnázium támogatói a 19. század közepéig
13.45-14.00
Hozzászólások. A konferencia zárása
14.00-tól
Ebéd, majd hazautazás

Támogatóink:

Médiatámogatók:
Klubrádió Napló Veszprém TV

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.