A Biblia éve

Hazánkban a történelmi keresztény egyházak közösen úgy határoztak, hogy a 2008-as esztendőt a Biblia évének nyilvánítják. A magyar kezdeményezésre indult programsorozat része a Kultúrák közötti európai párbeszéd uniós évének is.

Európában német és francia nyelvterületen már sikerrel valósították meg ezt a kezdeményezést, amelynek célja a Biblia "újrafelfedezése" a modern társadalomban, a Bibliával kapcsolatos általános ismeretek terjesztése, népszerűsítése, aktualizálása; egy teljes esztendő kulturális és egyházi életének pozitív értelmű "tematizálása". A kezdeményezésnek van egy sajátos egyházi célkitűzése: a szekuláris és politikai szempontok által felépített és vezérelt közéletben megszólaltatni a keresztyén egyház tulajdonképpeni üzenetét, ami azonos a Biblia üzenetével, az evangéliummal. A kezdeményezés másik, általánosabb, a szélesebb magyar társadalom együttműködésére is igényt tartó célkitűzése a Biblia mint alapvető irodalmi alkotás, kultúrateremtő erő és egyben egyetemes kulturális örökség bemutatása, megismertetése az emberekkel. Ebben a célkitűzésben a kezdeményezésben résztvevő egyházak természetes módon számítanak a kulturális élet, a művészet és az oktatás szereplőinek figyelmére és együttműködésre.

A Laczkó Dezső Múzeum egy szakmai szimpóziummal kíván kapcsolódni ehhez az ökumenikus kezdeményezéshez.

Helye: Veszprém, MTA VEAB Székház, Vár u. 37.

Ideje: 2008. április 17.

A rendezvény tervezett programja:

Délelőtt:

9.00 - 9.30: A konferenciát köszönti
 
V. Dr. Fodor Zsuzsa megyei múzeumigazgató
 A konferenciát megnyitja
 
Márfi Gyula a Veszprémi Főegyházmegye érseke

Előadások - elnök: Dr. Szigeti Jenő

9.30 - 10.10: Dr. Rózsa Huba professzor, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar:
 
Mi a Biblia?
10.10 - 10.50: Dr. Fodor György rektor, Pázmány Péter Katolikus Egyetem:
 
Az eszkatológia eredete az Ószövetség teológiájában
10.50 - 11.00: Kávészünet
11.00 - 11.40: Dr. Kuminetz Géza dékán, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar:
 
A Biblia helye és szerepe az egyház jogrendjében
11.40 - 12.20: Dr. Tarjányi Zoltán professzor, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar:
 
A vendégbarátság a zsidó és keresztény tradícióban
12.20 - 13.30: Ebédszünet

Délután:

Előadások - elnök: Dr. Lackovits Emőke

13.30 - 14.10: Köntös László a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Főigazgatója:
 
A Biblia igazsága
14.10 - 14.50: Dr. Szigeti Jenő professzor, Adventista Teológiai Főiskola:
 
A XIX. századi magyarországi bibliaárusok- A Szentírás terjesztése / terjedése
14.50 - 15.00: Szünet
15.00 - 15.40: Isó Zoltán evangélikus lelkész:
 
A Biblia és a gyermekek - A Szentírás a hitoktatásban
15.40 - 16.20: Tislér Géza nyugalmazott református püspökhelyettes:
 
A textustól a prédikációig
16.20: Zárszó