MaDok Kiállítási dominó

Borlovagok

Borrendi ruhák a Közép-Dunántúli Régióban


Balatonfüred, Kisfaludy Galéria, Kisfaludy u. 1. emeleti kiállítórész

(www.furedikultura.hu/hu/jelen)

Látogatható: 2008. szeptember 20-tól október 15-ig.

Nyitás: 2008. szeptember 20. szombat, délelőtt 10:30
A kiállítást megnyitja: Dr. Fejős Zoltán, a Néprajzi Múzeum főigazgatója
Rendező: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság
A kiállítást rendezte: Tóth G. Péter

Meghívó (letölthető pdf fájl: 417 KB)

Borlovagok kiállítás Borlovagok kiállítás
Borlovagok kiállítás Borlovagok kiállítás

Magyarországon a rendszerváltozás utáni időszakban a kistelepülések és a kisvárosok nem csak az önkormányzatiság lehetőségét kapták meg, de a közösségépítés régi-új – korábban nem támogatott – formáit is újragondolhatták. Sokan közülük a "középkori(as)" formára gondolt hagyományok újrateremtésén fáradoztak. Egyesek heraldikusokat foglalkoztattak, hogy címereket és zászlókat tervezzenek nekik; hivatásos genealógusokat, hogy a kistelepülések szétzilált társadalmának szövetét újraszőjék, és hasonló célból mesterszabókat, hogy a közösségi rítusok egyenruháit megvarrják. Sok település falukrónikát íratott hivatásos történészekkel, finanszírozva a kiadást, hogy egy-egy példány minden polgár otthonába eljuthasson. Mások a jelen eseményeit rögzítették historizáló formában.

A települések választott testületei mellett szakmai csoportok is fantáziát láttak a "középkori" hagyományok újrateremtésében. A Balaton-felvidék szőlőtermesztő vidékein például nem a 18-19. századi értelemben vett hegyközségek alakultak újjá ez időben, hanem olyan borlovagrendek, melyek rítuskellékeikben, közösségformáló szimbolikus tárgyaikban csak részben támaszkodtak a népi kultúra ismert és a helyi kultúra újrateremtett eszközeire.

Ráadásul ez a terep nem csak a lokális közösségek kultúrája miatt lett vonzó. A helyi politika is aktív résztvevőként kapcsolódott be a – gyakran nagyon is komoly – játékba. Az egyesületek így a játék mellett a hatalmi reprezentáció szolgálatába is álltak. Bár tegyük hozzá, kellő és egyenlő távolságtartással a mindenkori kormányzói és az ellenoldaltól. Ennek a szerepjátszó, a részvételre buzdító társadalmi igénynek számos tárgya, eszköze keletkezett, melyeknek eddig csak kisebb része került a múzeumokba, még kevesebb kiállításokra. Történt ez annak ellenére, hogy e tárgyak egyes településeken kizárólagos hordozói a lokális identitásnak.

A kiállításunkban szereplő "kortárs tárgyak" gyűjtési területe felöleli az egykori királyi Magyarország központi részét, a Veszprém – Székesfehérvár – Esztergom városok mentén megrajzolható háromszöget. A "királyi városok" által meghatározott régióból, mely egyben a hivatalos Közép-Dunántúli Régiót fedi le, kiemelten Veszprém megye helyszíneiről válogattuk a borlovagrendek ruháit.

A kiállításban szereplő borrendek

A kiállítást segítették:

Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége
www.borrend.hu
Balatoni Borok Háza, Balatonfüred
www.iranymagyarorszag.hu/balatoni_borok_haza

A kiállítás a MaDok program támogatásával és a "Kiállítási dominó 2008" keretében valósult meg. (www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=78)