Látvány és gondolat

Látvány és gondolat

Múzeumi kávéház az Erzsébet ligetben

A régi pesti kávéházak világáról az elmúlt évtizedekben sok írás, könyv, kiállítás szólt. A Japán kávéház, a Gresham, New York asztaltársasága, a művészek fogalommá vált kávéházi élete része kultúrtörténetünknek. Veszprémben az Elite kávéház (Loos-féle Thonet székeivel) volt a legismertebb, de a XX - XXI. század fordulójának történetét megíró krónikások bízvást felidézik az Erzsébet ligetben a Medgyaszay által tervezett hajdani Veszprémvármegyei – ma Laczkó Dezső – Múzeumban alkalmakként benépesített Múzeumi Kávéház rendezvényeit is. Az első ilyen hangulatos kávéházi est a Veszprémi Művész Céh tagjaival 1998-ban volt, majd a Céh tizenöt éves jubileumi kiállításához kapcsolódva 2004-ben a Múzeumi Kávéházban három ízben volt randevú a művészekkel. A 2009-es Magyar Kultúra Napjának megünneplésére a Veszprémi Művész Céh-vel és a veszprémi Művészetek Házával közösen került sor, a Vár ucca Műhely Látvány és gondolat című különszámának bemutatója alkalmából.


Látvány és gondolat

A vendégeket V. dr. Fodor Zsuzsa megyei múzeumigazgató, és a periodikát kiadó Művészetek Házának igazgatója, Hegyeshalmi László köszöntötte, majd a kiadvány ismertetése után Fenyvesi Ottó mondta el szerkesztői "előszavát", és Kovács Endre beszélt a művészcéh tevékenységéről, azokról az elmúlt években rendezett kiállításokról és nem szokványos, nem mindennapos fórumokról (Vitrin Galéria kiállításai az Óváros téren, Múzsák kertje találkozásai, stb.), amelyek a vidéki kulturális élet egyéni hangvételű, érdekes eseményeiként nemcsak az egyébként is szorgos kiállítás-látogatóknak, de más rétegeknek is előidézték a vizuális művészetekkel és alkotóikkal való találkozást.

Látvány és gondolat

Ez a különszám folytatása a Vár ucca tizenhét könyvek 6. kötetének, amely írók, költők, művészettörténészek írásait fogja csokorba egy-egy képzőművész tevékenységéről. Az írástudók a szavak segítségével, a verbalitás és vizualitás szimbiózisát teremtették meg, csakúgy, mint ebben a 2008/24-es kötetben. Dialógus ez, megyei írók és képzőművészek között, de a jelen és a közelmúlt művészete között is, amely utóbbit olyan alkotók képviselik, mint az időről időre elfeledett Nagy Sándor (akinek első emlékkiállítása az veszprémi Bakonyi Múzeumban volt, 1986-ban), az anakronisztikus huszadik századi veduta festő, Ircsik József, és a közelmúltban elhunyt olyan alkotók, mint Györgydeák György, Széki Patka László és Szilágyi László. Huszonhat szerző művekkel illusztrált írása jelent meg huszonöt festő-, fotó- grafikusművész és szobrászművész alkotásairól. Vannak köztük teljes életművet elemző esszék, de olyanok is, amelyeket kizárólag egy-egy műalkotás ihletett. A csaknem kilencvenoldalas kiadvány erénye a színes képekkel gazdagított illusztrációs anyag. Csaknem minden érintett alkotó eljött erre a fórumra, a (téli) betegségek "áldozatai" maradtak csak otthon. A találkozó végére igazi, zsongó kávéházi hangulat alakult ki: a művészet iránt érdeklődők csakúgy élvezték a közvetlen beszélgetést a művészekkel, írókkal, mint maguk az alkotók, akiknek a megváltozott életritmus egyre kevesebbszer teremti meg az alkalmat az egymással való önfeledt beszélgetésre. A kiadvány színes képei és Kovács Endre fotóművész- céhmesternek a beszámolójához vetített képei teremtették meg a lehetőségét, hogy mindenki maga elé tudja képzelni egy-egy művész konkrét munkáját, képi világát, így ebben a kialakult párbeszédben részt vehettek az érdeklődők, a közönség is. Több oldalról elhangzott az igény: milyen nagyszerű lenne, ha a belvárosnak ebben a valóban centrumban lévő intézményében egy valódi, nem csak alkalmilag nyitott kávéház működne, alkalmat adva művészeknek és művészetkedvelőknek a kötetlen kávéházi találkozásokra.

Látvány és gondolat
Gopcsa Katalin
művészettörténész
Látvány és gondolat

A rendezvényről eddig megjelent: