Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre

2010. szeptember 30. csütörtök 16 óra

Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

A magyar ellenállás 1918-1920-ig
a Székely Hadosztály tevékenységének tükrében

előadó:

Nagy Szabolcs
levéltáros

A kisantant államok közvetlenül az elvesztett első világháború után elkezdték megszállni Magyarország egyes (mind nagyobb) területeit. Számos magyar ember előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a megszállás nem elsősorban a meghirdetett pacifikációt, hanem a majdani területszerzést szolgálja. Mivel 1918. végén a magyar állam nem vállalta fel a fegyveres konfliktust a megszállókkal szemben, önszerveződő erőknek kellett az aktív ellenállást megkísérelniük. A Székely Hadosztály – mely a Királyhágó környékén 1919. áprilisáig sikerrel tartóztatta fel az Alföld felé nyomuló román túlerőt – volt a fegyveres ellenállás legjelentősebb alakulata.

Nagy Szabolcs