Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre

2010. április 20. kedd 16 óra

Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

Beszélgetés Nádasdy Borbála grófnővel

Beszélgetőtárs: dr. Lackovits Emőke

Nádasdy Borbála

A magyar történelemben meghatározó szerepet játszó, nagy múltú Nádasdy család leszármazottja Nádasdy Borbála, aki eddig két könyvben (Zagolni zabad? Méry Ratio Kiadó 2008. és A szabadság zaga. Méry Ratio Kiadó 2009.) írta meg lenyűgöző stílusban életét, amely hű tükör a 20. század második felének magyar történelmi eseményeiről, kiváló társadalomrajz, továbbá pontos jellemzése a kommunista diktatúrának és következményeinek, látlelet a pótolhatatlan veszteségekről, valamint a nagy megpróbáltatások, nehézségek árán helyreállítható teljes életről. Ugyanakkor a helytállás könyveinek is nevezhetjük ezt a két kötetet, amelyekben gyermeki tisztaságú őszinteséggel szólal meg a Szerző.

Nádasdy Borbála grófnő élete bővelkedik szépségekben, izgalmakban, kalandokban, súlyos megpróbáltatásokban – de minden nehézség, fájdalom, próbatétel ellenére mindig talpra tudott állni, megőrizve tisztán látását, józan ítélőképességét, a szívében élő szeretetet, hitét, humorát, küzdőképességét, szilárd akaratát. Embert próbáló időben nőtt fel, nagyon fiatalon kellett helytálló felnőtté válnia, nélkülözve az otthon támogatását, veszedelmektől óvó melegét, de erőt adóan magában hordozta szülei példáját, rendíthetetlenségét és a nevéből eredő elkötelezettségét. Tiszteletet érdemlően ember maradt és különös, felbecsülhetetlen értéket jelent, hogy egyszerre magyar is maradt. Emberszeretetén túl a magyar haza iránti töretlen szeretet sugárzik soraiból. Ahogy Mészáros Géza írta: „...műve magyarrá tesz mindenkit és mindent, amire ránéz, és amit megérint...” Olyan örökséget kapott, amit nem veszített, nem tékozolt el, továbbadja nemcsak vér szerinti utódainak, hanem a Vele azonos anyanyelvet beszélőknek egyaránt, „mit megtanult kínnal, szenvedéssel.” (Vödrös Attila)


Életének fő állomásai hat helyhez köthetők: Lepsény, Alsópere, Balatonalmádi, Budapest, Bécs, Párizs. Beszélgetésünk során a helyszínekkel életének állomásait, meghatározó fordulópontjait igyekszünk sorra venni, választ keresve arra a nagy kérdésre, hogy miből táplálkozott, mi a forrása kitartó hűségének Magyarországhoz és a magyarsághoz. Hiszen, amint egy beszélgetésben mondta: „Azért is járok haza gyakran, mert még ma is hiányzik. Persze, amikor itt vagyok, azért próbára tesz, de csak itthon vagyok otthon.” (Magyar Hírlap, 2008. 05. 31.) Ehhez az otthonhoz immár a Balaton-felvidéki Mencshely is hozzátartozik.

(S. Lackovits Emőke)