Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre, Néprajzi Szakcsoport

2009. február 26. csütörtök 16 óra

Húsvét a szent városban, Jeruzsálemben

Mihályfi Márta néprajzkutató előadása

Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

Az előadó a veszprémi születésű (1971) Mihályfi Márta, aki a Lovassy László Gimnáziumban érettségizve (1989) a Pécsi Tudományegyetemen (volt Janus Pannonius Tudományegyetem) etnográfus és magyar szakos bölcsész-tanár diplomát szerzett (1999 és 2002). Etnográfusnak készülve vett részt a Laczkó Dezső Múzeum vallási néprajzi táboraiban, amelyekhez egyetemi esztendei alatt sem lett hűtlen. Egyetemi hallgatóként 1993-1999 között részt vett a tudományos diákköri munkában, az Országos Tudományos Diákköri konferenciáknak rendszeres előadójaként. Dolgozatait kétszer elismerő oklevéllel, egyszer pedig kiemelt első díjjal jutalmazták.

1994/96-ban Köztársasági Ösztöndíjban részesült, 1995-ben és 1998-ban pedig a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Diákok a Tudományért Szakalapítvány anyagi támogatásával Kárpátalján és Spanyolországban végzett helyszíni néprajzi vizsgálatokat. 1995/96-ban és 1997/98-ban a Tempus pályázat tanulmányi ösztöndíjával a madridi, majd a barcelonai egyetemen a Szociális Antropológia, a Szociológia és Kulturális Antropológia Tanszékek munkájába kapcsolódott be, a tanszékek kutatási programjába beilleszthető vizsgálatokkal.

Kutatásai során tanulmányozta a Veszprém megyei Velty puszta történetét, az ott élő cselédek életét, a bakonyi magyarok és németek vallásosságának jellemzőit, a kárpátaljai magyarság hiedelemvilágát, az andalúziai húsvétot, a katalán karácsonyt és karnevált, a Szentföldön élő keresztények, moszlimok és zsidók mindennapi életének szokásait, valamint az egyházi esztendőhöz kötődő ünnepeiket, továbbá a spanyolországi, itáliai és magyarországi alternatív mozgalmakat, közösségeket. Kutatási eredményeit előadásokban és előadássorozatokban, továbbá hat publikációban tette eddig közzé. Vizsgálati eredményei közé tartoznak fényképei is, amelyekből 1996-1998 között négy alkalommal is kiállítást rendezett Madridban és Barcelonában, ráirányítva a figyelmet a trianoni határokon túli magyar közösségekre. Szívesen látnánk ezt a gyűjteményt szentföldi fényképeivel együtt itthon is!

Mihályfi Márta azok közé a fiatal kutatók közé tartozik, akik a néprajztudomány legkiemelkedőbb képviselőihez hasonlóan fáradságot nem ismerve, a veszéllyel mit sem törődve, teljes odaadással végezték és végzik helyszíni vizsgálatait. A legnehezebb körülmények sem tudták eddig soha elriasztani őt kitűzött céljai megvalósításán való munkálkodásától. Súlyos nehézségeket vállalva végezte gyakran a terepmunkát, amelyet mindig kitűnően dokumentált. Az általa eddig felszínre hozott anyag már most elegendő lenne életműve megalkotásához. Ismerve őt, biztos, hogy nem fog itt megállni!

Előadásában a húsvéti ünneplés jelentőségéről osztja meg velünk gondolatait, bemutatva a keresztény közösségek húsvéti zarándoklatait a Szentföldre. Megismertet Nagy Constantin császár és Szent Ilona tevékenységének köszönhetően az első szentföldi keresztény szent helyekkel. Végigvezet Krisztus Golgotára vezető útján, a Via Dolorosa állomásain a Szent Sír Bazilikáig. Részeseivé tesz a nagycsütörtöki, nagypénteki, nagyszombati ünnepi szertartásoknak, körmeneteknek, a Gecsemáné kerti virrasztásnak és a Szent Tűz csodájának. Ennél szebb szellemi-lelki élménnyel nem is indulhatnánk a nagyböjti időnek, köszönet érte Mihályfi Mártának!

S. dr. Lackovits Emőke szakcsoportvezető