Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre, Néprajzi Szakcsoport

2008. december 11-én csütörtök 16 óra

Magyar bencés szerzetesként Rómában

Fr. BAÁN IZSÁK OSB előadása

Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

Fr. Baán Izsák 1978-ban Komlón született. Gimnáziumi tanulmányait Pécsett végezte a Ciszterci Gimnáziumban, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai karán szerzett diplomát, ezt követően pedig tanulmányait Rómában folytatta a Szent Anzelm Egyetemen. 2001-ben lépett a bencés rendbe. Bakonybélben a Szent Mauríciusz Monostor tagja, ahol ebben az esztendőben tett örök fogadalmat és itt szentelték novemberben diakónussá. Egyik fontos feladata a lelkipásztori teendők végzése, de mellette a monostor műtárgymásoló műhelyének munkatársaként is dolgozik. Mindezeken túl a Sapientia Szerzetesi Főiskola Szent Gellért Kollégiumának tanára, valamint a Lectio Divina könyvsorozat szerkesztője, de műfordítással is foglalkozik. Az érdeklődők több tanulmányát, fordítását olvashatják a Borostyánkút címmel Bakonybélben, a Szent Mauríciusz Monostor kiadásában megjelent periodikában.

Előadásában azokkal a gondolataival ismertet meg bennünket, amelyeknek megfogalmazását a római esztendők ihlették, ahol a világ római katolikus keresztényeit képviselő bencés szerzetesekkel találkozott, beszélgetett, átfogó képet kapva a világ különböző pontjain jelen lévő sokféle bajról, bánatról, a kiutat kereső, annak megmutatását sürgető társadalmi elvárásokról. Szembesült azokkal a sokrétű, összetett feladatokkal, megoldásra váró gondokkal, amelyek az emberiség vállára nehezednek, és amelyekre a választ a csalárd világ csábításaitól megrészegülve vagy attól megiszonyodva keresi a XXI. század embere. Rámutat arra, hogy egy szerzetesi közösség, jelesen a bencések, közöttük a bakonybéli bencések mit tehetnek a megoldás érdekében, hogy segíthetnek visszavezetni a biztonságérzetét elveszített embereket Istenhez, hogy hirdethetik a megfáradtaknak, megtévesztetteknek, megszomorodottaknak a megváltás örömüzenetét.

Ahhoz, hogy a kérdésekre választ kapjunk, előadónk egy történelmi áttekintésben mutatja be a Bencés Konföderációt alkotó kongregációk létrejöttét, a sokféleségben rejtőző egységet, majd átfogó képet ad a bencések jelenéről, amelynek különösen elgondolkoztató tétele a létszám kérdése. A jelenről egyrészt a múlt, másrészt pedig a jövő tükrében szól. Megismertet bennünket a bencés kultúra tíz ismertetőjelével, azokkal az értékekkel, amelyeket a bencések a társadalom felé hivatottak közvetíteni, de szól a korszellem felébresztette veszélyekről is, amelyek a szerzeteseket sem kímélik. Beszél a bencés életforma fennmaradásának feltételéről, a megújulás képességéről, a szerzetesek egyéni és közösségi felelősségéről, valamint a társadalomnak szóló mondanivalójukról, Krisztusról tanúskodva.

S. dr. Lackovits Emőke szakcsoportvezető