Történelmi, irodalmi, néprajzi értékeink nyomában


A Laczkó Dezső Veszprém Megyei Múzeum közel 25 millió forintos pályázati támogatásból tízféle programot szervez hat Veszprém megyei nevelési-oktatási intézménynek.

A Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Speciális Szakiskola, a Deák Ferenc Általános Iskola, a Lovassy László Gimnázium, a Padányi Katolikus Gyakorlóiskola, a városlődi ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda és a szentkirályszabadjai Szent István Király Általános Iskola igényeire épülő program bepillantást enged a múzeumi munkába, a Laczkó Dezső Veszprém Megyei Múzeum műtárgygyűjteményeibe, elmélyíti a résztvevők helyi identitását, lokálpatriotizmusát. A gyerekek interaktív módon ismerkedhetnek meg megyénk kulturális értékeivel, történelmével.

A 2012 októberében induló foglalkozássorozat során a Lovassy diákjai és a városlődi óvodások a Veszprém megyei németek történetét és kézműves hagyományait tanulmányozhatják, a Bárczi Gusztáv iskola és a Padányi iskola tanulói népi kismesterségeket bemutató foglalkozásokon fejleszthetik kézügyességüket. A szentkirályszabadjai diákok a „Pendely, gatya, szűr” című témanapok során szintén a népi hagyományokról szerezhetnek mélyebb ismereteket. A Deák iskolások a múzeum militaria (katonai) gyűjteményén keresztül bővíthetik történelmi tudásukat és a kutatómunka folyamatait is áttekinthetik, a Padányi iskola diákjai pedig egy-egy napos kirándulás keretében ismerkedhetnek meg Örkény István, Petőfi Sándor és Kisfaludy Sándor életpályájával és műveivel. 2013 nyarán „Tüskevár olvasótábor” várja a Padányi, a Deák és a Szent István Király iskolák tanulóit, emellett a szentkirályszabadjai diákok részt vehetnek a „Helyiérték – honismereti témahét” elnevezésű napközis táborban is.

Az egy évig tartó foglalkozássorozat az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című (TÁMOP-3.2.13-12/1 számú) pályázatnak köszönhetően valósul meg. A sikeres megvalósításban kisebb-nagyobb mértékben a Laczkó Dezső Veszprém Megyei Múzeum összes munkatársa közreműködik.

Veszprém megyei németek története és hagyományai - Wurzeln

2012. október 18., 19. A Lovassy Gimnázium diákjainak
2012. október 25., 26., november 8., 13. A Lovassy Gimnázium diákjainak

Veszprém megyei németek kézműves hagyományai - Handarbeit

2012. november 9. A Lovassy Gimnázium diákjainak
2012. december 14. A Lovassy Gimnázium diákjainak

Népi kismesterségek - Lép, lép, bújtatva lop...

2012. november 6. A Padányi Katolikus Gyakorlóiskola diákjainak
2012. november 12. A Bárczi Iskola diákjainak
2012. november 19. A Bárczi Iskola diákjainak
2012. november 29. A Padányi Katolikus Gyakorlóiskola diákjainak
2012. december 3. A Bárczi Iskola diákjainak
2012. december 4. A Padányi Katolikus Gyakorlóiskola diákjainak

Ünnepváró

2012. november 14. A Bárczi Iskola diákjainak
2012. december 5. A Bárczi Iskola diákjainak


2012. október 18., 19. A Lovassy Gimnázium diákjainak

Veszprém megyei németek története és hagyományai - Wurzeln
ugrás az oldal elejére

2012. október 25., 26., november 8., 13. A Lovassy Gimnázium diákjainak

Veszprém megyei németek története és hagyományai - Wurzeln