Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság – Laczkó Dezső Múzeum

Műtárgyvédelmi, restaurálási pályázatok

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával


2007-ben NKA támogatással elkészült a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum képzőművészeti gyűjteményének gazdag anyagából a 53.19.25 lt. számú festmény restaurálása. Ismeretlen művész: A nyár allegóriája. Restaurátor-művész: Král Éva (F1-210).

A munka a remélt kiváló eredménnyel zárult. A szakértői konzultációkkal kísért restaurálás során a sérülések és átfedések korrigálódtak ill. megszűntek, a festmény gazdag koloritja és finom festéstechnikája a feltárást és konzerválást követően kibontakozott. Korabeli keretének restaurálását a múzeum szakemberei közben elvégezték, így a műtárgy eredet-közeli állapota teljes egységében helyreállt. Kiállításával ill. állandó nyilvános bemutatásával az intézmény reprezentációját szolgálja.


A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum képzőművészeti gyűjteményének különleges darabja egy műkőre festett XVIII. századi szignálatlan olajkép festett fa kerettel. A művész személye egyelőre ismeretlen. A festmény témája Krisztus húsvéti feltámadása. Restaurálásának célja a festmény kopott, szennyezett felületének feltárása, a sérülések, hiányok kiegészítése, ill. retusálása. A festett díszítésű keret is hiányos, szennyezett, kopott volt. A festményt Král Éva festő-restaurátor művész (F1-210. Veszprém, Céhház u. 9.) restaurálta 2008-ban a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával.

A festett, plasztikus architektonikai elemekből álló keret tisztítását és a hiányok plasztikai kiegészítését Sári Kálmán, a múzeum munkatársa végezte, majd a keret festett díszítményeinek restaurálására került sor. A dokumentáció szerinti munkamenet révén a pályázati keretből finanszírozott restaurálás egy különleges és szép műtárgy integritását, esztétikai szépségét, egységét állította helyre magas színvonalon. A művészettörténeti kutatás soron következő feladata a tárgy eredetének, szerzőjének és megrendelőjének tisztázása.


A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum műtárgyvédelmi osztályának Felsőörsről Veszprémbe, a Török Ignác u. 5. és 7. sz. alatt létesített új épületeibe történő áttelepítését és fejlesztését célul tűző program során sor került a történeti műtárgyraktárak beköltöztetésére is. Az eddigi építési, fejlesztési munkálatok mindvégig az intézményt fenntartó Veszprém Megyei Önkormányzat ill. a VMMI saját forrásaiból folytak. Ugyanakkor az NKA korábbi műtárgyvédelmi pályázatai jelentős támogatásának köszönhetően végezhettük el történeti, néprajzi papíralapú műtárgyak, adattári dokumentumok átcsomagolását savmentes borítékokba, melyek nagy részét tűzbiztos fém rajzszekrényekben helyezhettük el. A 2006-ban létesített új néprajzi és történeti raktárépületünk földszinti termeiben NKA pályázati támogatással alakíthattuk ki az itt elhelyezendő nagy méretű bútorok, különféle berendezési tárgyak fölötti raktártér jobb kihasználását lehetővé tevő, nagy fesztávú Welser rendszerű állványzatot. Ez a későbbiekben még bővíthető.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Múzeumi Kollégiuma által 2007. évre muzeális gyűjtemények számára meghirdetett pályázat 2305. számú altémája (A műtárgyak védelmét, biztonságos és korszerű tárolását segítő eszköz, berendezés beszerzése) keretében a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság (VMMI) sikeres pályázatot nyújtott be a képzőművészeti gyűjtemény mobil kerethálós tárolórendszerének létesítésére.

Pályázatunk támogatásával egy olyan műtárgyraktári képtárolórendszer elkészíttetése vált lehetővé, amely görgős fémrács-paneleken biztosítja festmények, eredeti képkereteikben történő elhelyezését a raktári tárolófelület maximális kihasználásával. A létesítés helyszínén lehetőség van a későbbiekben szükség és újabb anyagi források függvényében bővíteni a tároló panelek számát. Két szomszédos alapterületen lévő panel-sorozatból egy-egy keretet a közöttük lévő szabad területre mindkét irányból elő lehet húzni. Így a hasznos raktári alapterület felét igényli csupán a tárolt panelek műtárgyainak szemlélése, kezelése. A porfogó fóliával is ellátandó állványzattal biztosítható a keretezett képzőművészeti ill. történeti, vallási néprajzi festmények, nyomatok kíméletes és biztonságos kutatása, állapotuk figyelemmel kísérése. A tömör raktározással értékes alapterület szabadul fel az eddigihez képest, ami gyűjteménygyarapítás elhelyezését teszi lehetővé.