Címlap
Kiállítások
Programok, rendezvények
Hírek
Saját kiállítóhelyeink:
Veszprém
- Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém
- Bakonyi Ház
Veszprém
- Tanulmányi Raktár
Veszprém
- Tűztorony
Veszprém
- Hősök Kapuja
Könyvesház
Pályázatok
Múzeumpedagógia
Képzések
Adatbázisok
Lezajlott
rendezvényeinkről
Veszprém megyei kiállítóhelyek, látnivalók:
Nemesvámos - Baláca
Villa Romana Baláca
Kővágóörs - Pálköve
- Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékház
Tihany
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Badacsony
- Egry József Emlékmúzeum
- Szegedy Róza Ház
Nagyvázsony
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum

A szentgáli tanyavilág kialakulása és pusztulása
 

 
2013-01-29 16:30
 
Laczkó Dezső Múzeum (8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.)
 

A Veszprémi Múzeumegylet Néprajzi Szakcsoportja tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, hozzátartozóit és barátait következő rendezvényére, amelyre 2013. január 29-én kedden fél ötkor kerül sor a Laczkó Dezső Múzeumban  (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

Sófalviné Tamás Márta:
A szentgáli tanyavilág kialakulása és pusztulása
Szentgál, 2012.
 
A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget:
S. dr. Lackovits Emőke

 

A Szerző nagy körültekintéssel, gondossággal, igényességgel, különös empátiával megírt munkájával komoly adósságot törlesztett és valódi emlékművet állított a kitartó munkának, a szilárd erkölcsi értékrendet őrző, azon nyugvó közösségnek: a szentgáli tanyás-gazdáknak. A néprajztudomány oldaláról nézve pedig hiánypótló néprajzi monográfiának tekinthetjük ezt a kötetet, amelynek Szerzője biztos kézzel, alapos előtanulmányokat követően nyúlt könyve témájához, húsz fejezetében feltárva a szentgáli tanyarendszer kialakulását, elhelyezkedését, sorra véve tulajdonosaikat, mégpedig az építtetők és az utolsó birtokosok közötti időszakaszt felölelve, bemutatva a tanyák változatos, színes világát, a rendkívül kemény, embert próbáló munkát, a nehézségektől vissza nem riadó, szigorú munkaerkölcsön nyugvó tevékenység gazdag eredményeit, amely a gyarapodásban, az igényességben, a polgári életforma felé történő elmozdulásban mutatkozott meg. Lenyűgöző a munka adatgazdagsága, amelynek rendkívüli forrásértékét a leírtakon túl az illusztrációs anyag teszi teljessé.

A hatalmas lélegzetű munkát több alfejezetre osztotta a Szerző, amellyel nagyban elősegítette a kötet áttekinthetőségét, ugyanakkor ezzel páratlanul gazdag adatait szigorú rendszerbe foglalta egyszerre. Munkája három forrásból táplálkozott: a még élő, egykori tulajdonosokkal vagy leszármazottaikkal való személyes beszélgetésből, az emlékek felidézéséből, írásos anyag, fennmaradt dokumentumok felhasználásából és a temetőkben nyugvók adatainak megszólaltatásából. A szakmai-módszertani erények mellett feltétlenül kiemelendő még a kötet nyelvi gazdagsága, a szentgáli élőbeszédet idéző ízes szóhasználata, mondatfűzésének könnyedsége, olvasmányossága.

Ezt az eltűnt tanyavilágot megelevenítő kötet virágzó gazdaságról, békességről, szolidaritásról, kitartásról, a munka becsületéről, az összetartozás öröméről, igényességről, valamint egy nagyon mély, a nehézségeken átsegítő hitről, gazdag hitéletről tanúskodó vallomás, példát adva a javak ésszerű használatáról, az okosan takarékos életvitelről, tanúskodva továbbá a természet javaival való kíméletes gazdálkodásról, a környezet védelméről, megbecsüléséről, szépségének megőrzéséről. A napi munka ritmusa, az évszakok által meghatározott és szigorú rendbe foglalt termelő tevékenység mellett feltárul Tamás Mártának köszönhetően a tanyán élők változatos, pompás színekben bővelkedő, szép szokásvilága, az emberélet fordulóinak gazdagsága és a jeles napok tarkasága, de megismerhetjük a táplálkozás jellemzőit, a művelődési igényeket, az erre szolgáló lehetőségeket, a szórakozás sokféleségét, a javak cseréjét és a háziipari tevékenységet egyaránt. Lenyűgöző az ismereteknek az a bőséges tárháza, amelyeknek a tanyatulajdonosok birtokosai voltak. Ez a páratlan érték, ez az áldozatokat is kívánó erőfeszítéssel megteremtett paradicsom lett az enyészeté a kommunista diktatúra kiszolgálóinak irigy, pusztulást pusztulásra halmozó tevékenysége eredményeként, amelyre nincs felmentés! Elmondható Lukács evangélista szavaival: „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.” (Luk. 19,40.) Sófalviné Tamás Márta értük, a meghurcoltakért, megnyomorítottakért, kiraboltakért, megalázottakért emelt szót, és tette le emlékművük alapkövét. Munkája egyedülálló teljesítmény.

S. dr. Lackovits Emőke

szakcsoport vezető

 

 

Laczkó Dezső Múzeum titkárság
8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.
tel: +36-88-564-310 +36-88-564-311 +36-88-789-791
fax: +36-88-564-321
e-mail: titkar@vmmuzeum.hu
info@vmmuzeum.hu

Ha Ön nem levélszemétküldő (spammer), akkor semmi esetre se írjon levelet a következő címre: csapda@vmmuzeum.hu

English Magyar Deutsch