Címlap
Kiállítások
Programok, rendezvények
Hírek
Saját kiállítóhelyeink:
Veszprém
- Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém
- Bakonyi Ház
Veszprém
- Tanulmányi Raktár
Veszprém
- Tűztorony
Veszprém
- Hősök Kapuja
Könyvesház
Pályázatok
Múzeumpedagógia
Képzések
Adatbázisok
Lezajlott
rendezvényeinkről
Veszprém megyei kiállítóhelyek, látnivalók:
Nemesvámos - Baláca
Villa Romana Baláca
Kővágóörs - Pálköve
- Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékház
Tihany
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Badacsony
- Egry József Emlékmúzeum
- Szegedy Róza Ház
Nagyvázsony
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Megszégyenítő büntetések – népítélet
 

 
2012-11-27 16:30
 
Laczkó Dezső Veszprém Megyei Múzeumban (8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1.)
 

A Veszprémi Múzeumegylet Néprajzi Szakcsoportja tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, hozzátartozóit és barátait
következő rendezvényére, amelyre 2012. november 27-én kedden fél ötkor kerül sor.
Az előadás címe: Megszégyenítő büntetések – népítélet
Előadó: Dr. Gelencsér József jogász

Dr. Gelencsér József jogász, jogtörténész, egyetemi docens, Székesfehérvár polgármesteri hivatalának jogi tanácsadója, nyugalmazott közigazgatási hivatal-vezető, a magyar jogtörténeti kutatás legjelesebb személyisége. A népi jogéletnek és jogszokásoknak nincs olyan területe, amelyet ne vizsgált volna. Kutatásaival olyan eredményekkel gyarapította a magyar tudományos életet ‒ jelesen a népi jogélet, jogszokások témakörét ‒, amelyek  úttörő jelentőségűek, és amelyek Tárkány-Szűcs Ernő vizsgálatainak méltó folytatását jelentik. A kisnemesi és a paraszti társadalom életének, működésének jogi kereteit tárta fel, a recens (helyszínen gyűjtött) adatokat levéltári források adataival kiegészítve. Az élet teljességének feltárására törekedett a falusi közösségekben, a mindennapi élet jellegzetességeit, a társadalmi érintkezés szabályait, sajátosságait a jogéleten keresztül megközelítve, elemezve.
Amennyiben csak felsorolni kívánjuk a témakörben megjelent publikációit, már az is tekintélyes számadatot jelent, hiszen közel ötszáz publikációjának java része a népi jogélettel, jogalkotással foglalkozik. Vizsgálatai, feldolgozásai monografikus igényűek, rendkívül adatgazdagok, helyszínen gyűjtött és levéltári adatokban egyaránt bővelkedők. Végigtekintve eddigi munkásságán, csak felsorolásként is imponáló mindaz, amit vizsgált és feldolgozott. Így a közbirtokosságok, az erdőközösségek, a határjelek, a velük kapcsolatos határviták, a falutörvények, valamint a vásárjog, a vásárjog adományozásának típusai, indítékai és mindezek változásai, de foglalkozott magukkal a vásárokkal is, gazdag levéltári forrásokat keresve, találva meg hozzájuk. Széleskörű, alapos kutatással tárta fel az öröklési jog, a házassági és családjog, továbbá a munkajog területének jellegzetességeit, az idők során bekövetkező változásait, így az öröklési szokásokat, az öröklés rendjét, a házassági szerződések jellemzőit, a móringolást és móringlevelek általános, valamint megkülönböztető sajátosságait, az árvák és özvegyek helyzetét, jogait a családban, a rokonságban, valamint a faluközösségben, a gyermekmunka helyét a családban, a közösségben, továbbá a ledolgozásos munkák összefüggésrendszerét. Dr. Gelencsér József legfrissebb kutatásai között meg kell említenünk a kölcsönre és kamatra vonatkozó vizsgálatait, feldolgozásait, amelyeknek aktualitásához ma nem fér kétség. Imponálóan gazdag adatokkal illusztrálta a kisnemesi múlt emlékeire vonatkozó elemzéseit, továbbá ezeknek továbbélését a gondolkodásban, a viselkedésben és a tárgyi kultúrában (levelesládák, iratanyagok, pecsétek, címerek, fényképek).
Rendkívül fontosak a közösség életében az erkölcsi kihágások megtorlására megszületett büntetések, amelyeknek feltárása, elemzése kutatásainak egyik különösen figyelmet érdemlő területe, főleg, ha összevetjük a mai ijesztően megromlott állapotokkal. A megszégyenítő büntetések, a szégyenkő és a szégyenpad megléte, használata, a jogos megtorlásként alkalmazott népítélet nagy történeti múltra tekint vissza, amelyet rendkívüli alapossággal és igényességgel tárt fel Gelencsér József. Előadásában erről nyújt áttekintő képet, rámutatva ennek a népítéletnek igazságos voltára, amely a mindennapok megélését szabályozta, és a közösségek egészséges működését biztosította, a bűnt bűnnek nevezve. A megtorlás esetenként kegyetlennek tűnik mai szemmel, de ez mentette meg a közösségeket a széthullástól, és akadályozta meg az erkölcsi romlás/rombolás térhódítását. Egyfajta szabályozó erőként működött ez a büntetés-forma kötelező érvénnyel mindenkire, aki az adott közösség tagja akart maradni.
Gelencsér József a népi jogéletnek az a kutatója, aki egyike azoknak, akik a legszélesebb ismeretanyag birtokosai ezen a területen, és akinek előkészületben lévő monográfiáit nagy érdeklődéssel várja a néprajztudomány.

(S. dr. Lackovits Emőke)
szakcsoport vezető

 

 

Laczkó Dezső Múzeum titkárság
8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.
tel: +36-88-564-310 +36-88-564-311 +36-88-789-791
fax: +36-88-564-321
e-mail: titkar@vmmuzeum.hu
info@vmmuzeum.hu

Ha Ön nem levélszemétküldő (spammer), akkor semmi esetre se írjon levelet a következő címre: csapda@vmmuzeum.hu

English Magyar Deutsch