Címlap
Kiállítások
Programok, rendezvények
Hírek
Saját kiállítóhelyeink:
Veszprém
- Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém
- Bakonyi Ház
Veszprém
- Tanulmányi Raktár
Veszprém
- Tűztorony
Veszprém
- Hősök Kapuja
Könyvesház
Pályázatok
Múzeumpedagógia
Képzések
Adatbázisok
Lezajlott
rendezvényeinkről
Veszprém megyei kiállítóhelyek, látnivalók:
Nemesvámos - Baláca
Villa Romana Baláca
Kővágóörs - Pálköve
- Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékház
Tihany
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Badacsony
- Egry József Emlékmúzeum
- Szegedy Róza Ház
Nagyvázsony
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum

VESZPRÉM MEGYEI MÚZEUMOK BARÁTI KÖRE
 

 
2009-04-21 16:00
 
Laczkó Dezsõ Múzeum, Erzsébet sétány 1.
 

A Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, családtagjait, barátait soron következõ elõadására 2009. április 21-én, kedden 16 órára a Laczkó Dezsõ Múzeumba (Veszprém, Erzsébet sétány 1. az elõadás címe EGYHÁZ ÉS A MODERN TÁRSADALOM VISZONYA. A BUDAPESTI REFORMÁTUSOK PÉLDÁJA. elõadó:DR. KÓSA LÁSZLÓ mûvelõdéstörténész-néprajzkutató, egyetemi tanár, a MTA rendes tagja. NÉVJEGY: Dr. Kósa László akadémikus, egyetemi tanár 1942-ben Gyulán született. Itt érettségizett a gimnáziumban 1960-ban, de mint lelkészcsaládból származó fiatalnak, két esztendõt fizikai munkásként kellett dolgoznia, míg felvették az ELTE Bölcsészettudományi Karára. 1967-ben végzett, majd tudományos kutatóként dolgozott 1980-ig a MTA Néprajzi Kutatócsoportjánál. 1981-ben került oktatónak az ELTE Mûvelõdéstörténeti Tanszékére, amelyet professzorként 1987-tõl vezetett. 1994-tõl az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola mûvelõdéstörténeti programjának vezetõje. 1998-ban lett az MTA levelezõ, majd 2007-ben pedig rendes tagja. Fõbb kutatási területe: életmód és mentalitás, tudománytörténet, természettörténet, egyháztörténet a 19–20. századi Magyarországon. Mintegy 200 tanulmány és 40 önállóan, illetve társszerzõvel írt, továbbá szerkesztett és sajtó alá rendezett kötet szerzõje. Elõadásának alapjaként a „Reformátusok Budapesten” Bp. 2006. címû, kétkötetes, közel kétezer oldalas munka szolgál, amelyet tanítványaival együtt írt, szerkesztett és amely hatalmas, egyedülálló, monografikus igénnyel megírt tanulmánykötet, a laikus felekezettörténet példája. Ez a hatalmas összefoglaló munka azért rendkívül fontos, megkerülhetetlen és különleges szerepet játszó a magyar református egyháztörténetben, mert benne a magyar reformátusság története, gyülekezeti és hitélete megpróbáltatásaival, helytállásával, megmaradásának csodájával egyaránt benne foglaltatik. Egyedülálló vállalkozás, olyan alapmunka, amelynek ismerete nélkül ettõl kezdve nem lehet magyar református egyháztörténetet írni. Ugyanakkor mélyen elgondolkoztató a kötet minden tanulmánya. Tükröt tart a magyar református egyház és társadalom elé. E példa nélküli vállalkozás olvasásával nyomon követhetõ a református közösségek története, élete, a társadalomban, a mûvelõdésben, az oktatásban, a kulturális életben és a tudományban való szerepvállalása, elfoglalt helye, betöltött küldetése. Képet ad az összetett magyarországi felekezeti viszonyokról, rámutat a két világháború közötti virágkor pezsgõ vallási, hitbuzgalmi, egyháztársadalmi életére, a nagy lendületû megújhodásra, vallási ébredésre és az önazonosság erõsítésének lehetõségeire. Rávilágít a háború után a református egyház perifériára szorulásának folyamatára, a társadalom új gondjaira, súlyos, megoldatlan kérdéseire, a válaszadás képtelenségére és a hitélet kereteit tágító törekvések megfojtására. Nagy Gáspár írta, hogy: „A költõnek emlékeznie és látnia esküdt kötelessége!” Talán nem tévedek, ha ezt a kutatóra is érvényesítve, mondom: A kutatónak látnia, láttatnia, emlékeznie és emlékeztetnie ugyancsak esküdt kötelessége. Kósa László professzor úr életpályája és életmûve ezt ékesen bizonyítja. S. dr. Lackovits Emõke a Néprajzi Szakcsoport vezetõje.

 

 

Laczkó Dezső Múzeum titkárság
8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.
tel: +36-88-564-310 +36-88-564-311 +36-88-789-791
fax: +36-88-564-321
e-mail: titkar@vmmuzeum.hu
info@vmmuzeum.hu

Ha Ön nem levélszemétküldő (spammer), akkor semmi esetre se írjon levelet a következő címre: csapda@vmmuzeum.hu

English Magyar Deutsch