Címlap
Kiállítások
Programok, rendezvények
Hírek
Saját kiállítóhelyeink:
Veszprém
- Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém
- Bakonyi Ház
Veszprém
- Tanulmányi Raktár
Veszprém
- Tűztorony
Veszprém
- Hősök Kapuja
Könyvesház
Pályázatok
Múzeumpedagógia
Képzések
Adatbázisok
Lezajlott
rendezvényeinkről
Veszprém megyei kiállítóhelyek, látnivalók:
Nemesvámos - Baláca
Villa Romana Baláca
Kővágóörs - Pálköve
- Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékház
Tihany
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Badacsony
- Egry József Emlékmúzeum
- Szegedy Róza Ház
Nagyvázsony
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre
 

 
2007-05-03 16:30
 
Laczkó Dezsõ Múzeum, Veszprém
 

A Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre Néprajzi Szakcsoportja
tisztelettel meghívja Önt, barátait és ismerõseit
soron következõ elõadására, amelyre
2007 május 3-án csütörtökön 16.30 órakor kerül sor.

A rendezvény helyszíne:
Laczkó Dezsõ Múzeum közmûvelõdési terme
Veszprém, Erzsébet sétány 1.

Az elõadás címe:
Jel a világnak – a bakonybéli bencés szerzetesközösség élete Szent Benedek Regulájának tükrében

Elõadó:
fr. VÁSÁRHELYI ANZELM OSB Bakonybél

***

A keresztségben Imre nevet kapó fr. Vásárhelyi Anzelm bencés szerzetes, magyar-történelem szakos középiskolai tanár 1962-ben született szülei ötödik gyermekeként. Az általános iskola elvégzését követõen tanulmányait a Gyõri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban folytatta, ahol 1980-ban érettségizett. Olyan tanáregyéniségekkel találkozott itt, akik mellett a serdülõ ifjú felnõhetett, akiknek élete, emberi és szakmai értékei avagy esendõsége egy életre meghatározóvá lettek számára – emlékezett vissza a közelmúltban ezekre az esztendõkre. 1983-ban kérte felvételét a pannonhalmi bencés monostorba, ahol teológiai tanulmányait végezte. Közben az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar-történelem szakos tanári diplomáját is megszerezte. Az öt esztendei noviciátust követõen 1988-ban ünnepélyes fogadalmat tett, amely a szerzetesi életben való végleges elkötelezõdést jelentett. Valójában öt esztendei belsõ és külsõ útkeresés után jutott arra az elhatározásra, hogy belép a bencés rendbe. A noviciátus ideje alatt a monasztikus hagyomány írott és íratlan forrásainak tanulmányozásával készült fel társaival együtt arra, hogy Jézus Krisztus tanítványává legyen. A belsõ rend felfedezésében a Nursiai Szent Benedek által megformált struktúra, az általa megalkotott és követõi által betartott Regula segített. 1989-1999-ig Pannonhalmán a Bencés Gimnáziumban tanított, nevelte az ifjúságot tanárként és prefektusként. Tanítványainak, akiket szeretetben és szabadságban formált, meghatározó élményévé lett a vele való emberi kapcsolat, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy nagyon sokan a mai napig barátjukként, testvérükként keresik fel õt. Pannonhalmán a tanárok-prefektusok a diákokkal együtt nemcsak tanuló, hanem életközösséget is alkottak, sok mindent tanulva, megtanulva egymástól.
1999-tõl fr. Anzelm az 1018-ban, Szent Günther kérésére Szent István király által alapított bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorban él négy rendtársával (P. Domonkos a közösség elöljárója, P. Adalbert, P. Ábel, fr. Izsák). 1989-tõl, a politikai változást követõen a Magyar Bencés Kongregáció számára is lehetõvé vált a monasztikus karizma többféle módon való megélése. A magyarországi katolikus közösségek és az Egyház lelki igényeinek felmérését követõen különféle kezdeményezésekkel igyekezett a Magyar Bencés Kongregáció ezekre választ adni. A bakonybéli közösség fr. Anzelm szerint ennek a válasznak a része. 1998-ban a Kongregáció Általános Káplánjának lehetõvé tételével valósulhatott meg az új, önálló monostor alapítása, ahol a szerzetesek élete és tevékenysége a Szent Liturgia igényes szolgálatát, valamint a kétkezi munkát jelenti, olyan életmódot, amely 1802 óta hiányzott a magyar Kongregáció életébõl.
Elõadásában a Bakonybélben folyó szerzetes közösség életérõl, a bencés hagyományokról, Szent Benedek Regulájának idõszerûségérõl, a Regula szerint való mai életrõl, a környezet, a hívek, sõt, az értéket és hitványságokat egyaránt kínáló világ számára adott példáról, jelrõl, nem egyszer kért vagy várt útmutatásról is szól Anzelm Testvér.


(S. dr. Lackovits Emõke)
a Szakcsoport vezetõje

 

 

Laczkó Dezső Múzeum titkárság
8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.
tel: +36-88-564-310 +36-88-564-311 +36-88-789-791
fax: +36-88-564-321
e-mail: titkar@vmmuzeum.hu
info@vmmuzeum.hu

Ha Ön nem levélszemétküldő (spammer), akkor semmi esetre se írjon levelet a következő címre: csapda@vmmuzeum.hu

English Magyar Deutsch