Címlap
Kiállítások
Programok, rendezvények
Hírek
Saját kiállítóhelyeink:
Veszprém
- Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém
- Bakonyi Ház
Veszprém
- Tanulmányi Raktár
Veszprém
- Tűztorony
Veszprém
- Hősök Kapuja
Könyvesház
Pályázatok
Múzeumpedagógia
Képzések
Adatbázisok
Lezajlott
rendezvényeinkről
Veszprém megyei kiállítóhelyek, látnivalók:
Nemesvámos - Baláca
Villa Romana Baláca
Kővágóörs - Pálköve
- Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékház
Tihany
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Badacsony
- Egry József Emlékmúzeum
- Szegedy Róza Ház
Nagyvázsony
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Könyvbemutató
 

 
2006-12-13 16:30
 
Laczkó Dezsõ Múzeum, Veszprém
 

"Dicséretedre himnuszok teremnek,
S karcsú ágat hajlítasz, a csendet."
(Kozma László: Mindenütt)


Irodalmi randevú és könyvpremier

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság
tisztelettel meghívja
Önt és barátait

Toldi Éva:
Isten tenyerében

címû novelláskötetének bemutatójára

2006. december 13-án, szerdán
16.30 órára


a Laczkó Dezsõ Múzeum elõcsarnokába
(Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

Köszöntõt mond:
V. dr. Fodor Zsuzsa megyei múzeumigazgató

A szerzõvel beszélget:
dr. Kozma László költõ, irodalomtörténész

A mûsorban közremûködnek:
Veresné Petrõcz Mária énekmûvész
Marosfalvi Imre hegedûmûvész
Kálmán István és Petrõcz Lászlóné református lelkészek
Takács László elõadómûvész


***

"Toldi Éva Isten tenyerében címû kötetének életképei az élet értelmérõl szóló elmélkedések, filozofikus eszmefuttatások arról, hogy "mi végett vagyunk a világon"… Ezek a kis írások nem hajtanak térdet a – napjainkban igencsak tömjénezett – mondanivaló nélküliség bálványistene elõtt, nem akarnak egy dekadens kor zászlóvivõi lenni, nem akarják minden áron begyûjteni a vadliberális sajtó tapsviharát, sokkal inkább azt a szellemi felemelkedést akarják szolgálni, amely – reményeink szerint – hanyatló korunk után következik. Ez a harminc életkép azt a jövõt akarja szolgálni, amelyben újra polgárjogot nyer a bûnbánat, az önmagunkkal való szembenézés, az áldozatot vállalni tudó, önátadó és a másikat elfogadó szeretet, és az a hit, amelyet õseink valaha így jellemeztek: „Istennek nyújtott értelmes szolgálat”… A bûneikkel viaskodó gyarló, de gyarlóságukban is szeretetre méltó emberek mellett felragyognak olyan édesapáknak, édesanyáknak, nagyapáknak, nagyanyáknak alakjai, akik emléknél többek, akiknek alakjához hozzámérheti magát az ember. Közülük is kiemelkedik annak az anyának az alakja, kinek "fohásza nyomán becsukódnak az ég csatornái, kisüt a nap és eloszlik a köd a holnapok elõl", akinek jelenlétében "minden könnyebb, minden kedvesebb, minden szelídebb lesz, (…) a haragok is megbocsátássá csendesednek", akinek közelében "kivirágzik a szürke jelen és megszépül a jövendõ mindörökre" (Ahol minden…, mindörökké…!). Ez a könyv sokat mond a csendrõl, a belsõ békérõl, az imádság és a szentkenet erejérõl (A lélek gyöngye), átsugárzik rajta a szenvedés, sõt a levert ’56-os forradalom értelme is. De a legtöbbet azzal mondja, hogy elhiteti velünk: "a szeretet erõsebb a büszkeségnél és a birtoklásnál, és csak a szeretet képes legyõzni a magányt" (Csak a szeretet képes)…"


(Dr. Márfi Gyula érsek ajánlásából)


***

Harminc novella. Mindegyik egy villanásnyi kép az életbõl. Az elbeszélések hõsei hús-vér emberek, esendõk vagy szánalomra méltók, akik vagy maguk rontották el életüket, vagy pedig egyszerûen csak kiszolgáltatottjai a sorsnak. Isten tenyerében élnek Toldi Éva hõsei, akik valamennyien a mi kor- és sorstársaink.

Dóra Zoltán nyelvész


Az írások azt üzenik: Az ember nem elégszik meg alapszükségleteivel; az „ehess, ihass, ölelhess, alhass” mellett nem mond le a Mindenségrõl. A lokalitás és a história mikrovilágában a láthatót csodálva is hisz a Láthatatlanban.. A kötet kisprózai írásait úgy komponálta meg a szerzõ, hogy a felelõsségteljes ön- és valóságismeret célkitûzésén túl olvasóját szellemi-lelki többletben is részesíti.

Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész


Ez a harminc gyönyörû történet olyan örökérvényû mûvészi megfogalmazásban beszél a bonyolult emberi sorsokról, hogy olvasásuk közben én is ott éreztem magamat Isten tenyerében, szoros közelségében. Toldi Éva az emberi sorsok szövevényeit titkosan formáló Teremtõ hatalmat boncolgatja, írói képességének varázslatos fordulataival.

Petrõcz Lászlóné református lelkész


Fénytörés – ezt a címet adnám Toldi Éva kötetének. A hétköznapi élet apró eseményei villannak föl, melyekben egy-egy életsors öröme, szomorúsága bomlik a szivárvány színeire. Apró, mégis jellemzõ mozzanatok: elolvasva ezeket a történeteket, teljesebben látjuk önmagunkat, és talán közelebb tudunk hajolni embertársainkhoz is.

Dr. Kozma László költõ, irodalomtörténész

 

 

Laczkó Dezső Múzeum titkárság
8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.
tel: +36-88-564-310 +36-88-564-311 +36-88-789-791
fax: +36-88-564-321
e-mail: titkar@vmmuzeum.hu
info@vmmuzeum.hu

Ha Ön nem levélszemétküldő (spammer), akkor semmi esetre se írjon levelet a következő címre: csapda@vmmuzeum.hu

English Magyar Deutsch