Címlap
Kiállítások
Programok, rendezvények
Hírek
Saját kiállítóhelyeink:
Veszprém
- Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém
- Bakonyi Ház
Veszprém
- Tanulmányi Raktár
Veszprém
- Tűztorony
Veszprém
- Hősök Kapuja
Könyvesház
Pályázatok
Múzeumpedagógia
Képzések
Adatbázisok
Lezajlott
rendezvényeinkről
Veszprém megyei kiállítóhelyek, látnivalók:
Nemesvámos - Baláca
Villa Romana Baláca
Kővágóörs - Pálköve
- Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékház
Tihany
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Badacsony
- Egry József Emlékmúzeum
- Szegedy Róza Ház
Nagyvázsony
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Bognár Zoltán könyvbemutató
 

 
2006-01-22 11:00
 
Mûvészetek Háza, Veszprém
 

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság,
a Mûvészetek Háza Veszprém,
a Lovassy László Gimnázium
és a VIZA Kft.
Tisztelettel meghívja Önt,
szeretettel várja a Magyar Kultúra Napján

2006. január 22-én délelõtt 11 órára
a Mûvészetek Házába (Veszprém, Vár utca 17.)
a Bognár terembe

Gopcsa Katalin
BOGNÁR ZOLTÁN
címû albumának bemutatójára


A vendégeket köszönti:

V. dr Fodor Zsuzsa
és
Fenyvesi Ferenc
megyei múzeumigazgató
a Mûvészetek Háza igazgatója


Az albumot bemutatja:
Katanics Sándor
a Lovassy László Gimnázium igazgatója


Közremûködik: VIRTUS Népzene-együttes.
Mûvészeti vezetõ: Miklosik István


A bemutató után megtekinthetik
a Veszprém Televízió KÉP A KÉPBEN mûvészeti magazinjában
1994-ben A képíró- képfaragó címû,
Bognár Zoltánról készített poszthumusz portréfilmet.

***

BOGNÁR ZOLTÁN

A Párizsban született mûvész budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolai tanulmányai után rövid ideig díszlettervezõként dolgozott, majd Veszprém megyében, Vörösberényben telepedett le. Itt bekapcsolódott a nyaranta szervezett pedagógus mûvésztelep életébe. A Balatonfüreden, majd késõbb Veszprémben tanári ál-lást vállaló alkotó mûvészetszemlélete kialakulásában a legtöbbet Konecsni Györgytõl kapta.
Bognár a régió kulturális életének aktív szereplõje, a kollektív tárlatok rendszeres résztvevõje. Önálló kiállításai tanúskodnak sok munkával kifejlesztett egyéni hangjának megtalálásáról, amelyhez, kísérleteinek eredményeképpen megtalálta az anyag dekoratív játékát érvényesülni hagyó csurgatott zománcfestmény, vagy ahogy õ nevezte, a zománcgrafikamûfaját. Ezek a hetvenes évek elején festett képek nagy domináns érzéki fekete foltjaikkal a farce-ok és a Paraszt Dekameron világát élesztik újjá, feldolgozva a bakonyi erdõk legendáit, a pannon táj meséit (A bakonyi betyár halála, Tavaszünnep, A tihanyi kecske-körmök legendája). A monumentális táblaképek közé sorolható nagyméretû mûvek szereplõi pogány életörömöt sugároznak. A késõbbi linómetszeteken ez a vitalitás csöndesebb anek-dotázó kedvvé szelídül, bölcs derûvé alakul. A folklorisztikus formák parafrázisának idézõjele Bognár képein a humor. Önálló grafikai lapjain , de sorozataiban is érvényesül az újrajátszás, felidézés vidámsága. Szólásmondásokat megörökítõ lapjai, a "nevetõ fejfák"-at ábrázoló tréfás sírversei bölcs emberismeretrõl is szólnak.
Bognár grafikáinak másik nagy csoportját képezik a drámai hatású lapok: Kõmûves Kelemen balladája, a Tihanyi templom alapítása, a Halotti beszéd. Jellemzõje a nagyméretû linóleummetszetek alkalmazása, amelyet többször egy képen alkalmazott több dúc használatával valósított meg. Munkásságának külön fejezetét alkotják ezek a több dúcról készített nyomatok, nagyméretû linómetszet képpárok, amelyeken a betyáréletet ábrázoló pásztormûvészek faragványai hatottak rá. Ez a független szellemiségû mûvész ragaszkodott a táj hagyományaihoz és a hagyományokban õrzött szellemiséghez. Bognár utolsó korszakában döbbenetes erejû arckép-sorozatot készített több, mint hatvan mûvészrõl, íróról, zenészrõl. Ebben a korszakában készített festményeivel és szobraival teljesedett ki életmûve.
Bognár mindvégig hû volt ars poetikájához:
" Hitvallás: számomra a mûvészi kifejezést az útszéli falusi pléh Krisztusok arckifejezései jelentették. Elsõsorban festésmódjuk, naivitásuk, egyszerûségük, õszinteségük, hús-vér emberi mondanivalójuk."

Gopcsa Katalin

 

 

Laczkó Dezső Múzeum titkárság
8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.
tel: +36-88-564-310 +36-88-564-311 +36-88-789-791
fax: +36-88-564-321
e-mail: titkar@vmmuzeum.hu
info@vmmuzeum.hu

Ha Ön nem levélszemétküldő (spammer), akkor semmi esetre se írjon levelet a következő címre: csapda@vmmuzeum.hu

English Magyar Deutsch