Címlap
Kiállítások
Programok, rendezvények
Hírek
Saját kiállítóhelyeink:
Veszprém
- Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém
- Bakonyi Ház
Veszprém
- Tanulmányi Raktár
Veszprém
- Tűztorony
Veszprém
- Hősök Kapuja
Könyvesház
Pályázatok
Múzeumpedagógia
Képzések
Adatbázisok
Lezajlott
rendezvényeinkről
Veszprém megyei kiállítóhelyek, látnivalók:
Nemesvámos - Baláca
Villa Romana Baláca
Kővágóörs - Pálköve
- Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékház
Tihany
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Badacsony
- Egry József Emlékmúzeum
- Szegedy Róza Ház
Nagyvázsony
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Múzeumi Kávéház - kötetbemutató
 

 
2005-03-10 16:00
 
Laczkó Dezsõ Múzeum, Veszprém
 

„Meneteltem hûen a sorban, hadakoztam az élen,
soha nem menekültem,
De a pázsitokon fegyvereim ledobáltam,
s meztelenül heverésztem a fûben.
Csillagokért magasodtam - s a földre hajoltam
madarak lábanyomát imádni;
fölöttem rakéták szálltak - kezem fejérõl meg
verseim piros katicabogárkái.”
Váci Mihály: Százhúszat verõ szív
/ részlet /

Irodalmi randevú és könyvpremier

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság
tisztelettel meghívja
Önt és barátait

Toldi Éva:
A szegénység, a szelídség és a szolgálat lírikusa
Váci Mihály biblikus költészete


c. tanulmánykötetének bemutatójára

2005. március 10-én, csütörtökön
16 órára

a
Múzeumi Kávéházba
(Laczkó Dezsõ Múzeum, Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

Köszöntõt mond:
V. dr. Fodor Zsuzsa
megyei múzeumigazgató

A könyvet bemutatja:
Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész

Váci Mihályhoz fûzõdõ emlékeit idézi:
Baranyi Ferenc József Attila díjas költõ, mûfordító

Közremûködik:
Tóth Loon színmûvész
(Petõfi Színház, Veszprém)
és
György Gabi
(gitár, ének)

***
Nyolcvan évvel ezelõtt, 1924. december 24-én született Váci Mihály, és már 34 éve halott.
Nem a párt – tagja sem volt –, nem a pártpolitika, hanem Illyés Gyula avatta költõvé, aki egy borítéknyi vers alapján Vácit „tájékozott és eszközbiztos”, „komolyságával, õszinteségével kitûnõ” költõnek nevezte.
Toldi Éva, tanár-újságíró A szegénység, a szelídség és szolgálat költõje címû, elsõ olvasásra egészen meghökkentõ témájú könyvében a korábban csak „szocialista költõként” aposztrofált Váci Mihály biblikus költészetét mutatja föl. A címadás a krisztusi erények és evangéliumi eszmények alapján tagolja három egységre a tanulmány kompozícióját, amelyet egy biblikus Váci-antológia követ. A szerzõ Váci Mihály biblikus és a sokszor felrótt politikai, szolgálati, népképviseleti küldetéses líráját együtt értelmezi és értékeli. Tanulmánya több szempontból is forrásértékû. A közgondolkodás számára helyreigazítja a Váci-értékelést. A lecsupaszított, sematizált Váci-képet új megvilágításba helyezi. Kultúrát, oktatásügyet, embert és lelket látványosan lepusztító korunkban különleges vállalkozás e könyv, amely amellett, hogy irodalomtörténeti jelentõségû, másokat is meggyõzni akaró lelki vallomás a szerzõ életét végigkísérõ költõi, szellemi-lelki élményrõl. Toldi Éva munkája egyéni értékkeresõ és értékfelmutató közelítés Váci lírájához, mellyel rést üt a költõt és emlékét övezõ méltatlan hallgatás falán. Adósságtörlesztés ez. Köszönet illeti érte.


Dr. Cs. Varga István

***

"Szinte bibliabéli terhek, próbák között kezdõdött a költõ élete. A születése is bibliai volt, 1924 karácsonyán látta meg a napvilágot Nyíregyházán, szüleinek ötödik gyermekeként. (E dátum késõbbi verseiben, egész élete során vissza-visszaköszön, mikor küldetésének indítóokát magyarázza.) A krisztusi keresztre feszítettség - lásd betegségei, meg nem értettsége, szellemi-ideológiai "farizeizmusoktól" való üldözöttsége – állapotában élte-vívta meg a rászabott rövid idõt (46 évet), a megváltást keresve a bûnös világ számára, a "tiszta és jó" evangéliumát hintve szét költészetével. A megtapasztalt szegénysors, a megpróbáltatottság visszahúzó, megbéklyózó keserûsége határozta meg elsõ költõi eszméléseit is. A realitások kínzó élménye mellett már korai verseiben megszólal a magasba emelõ tisztelet, és a ragaszkodó szeretet azok iránt, akik ebben a létformában küszködnek, azaz megfogalmazódik a szegénység tisztessége, méltósága: „Rongyokba pólyált lábak nyomai, / vonuljatok át a szívemen. / "...Ó, nyomorult, gazdag szegénység! / Mesebeli nyomorúság! / Bibliai legendaként élsz / Imádó lelkemben tovább..." - írja Búcsú és üdvözlet címû versében is. Azaz, az örökségként kapott és gyermekként, ifjúként hordozott szegénység, s a vele járó mindenfajta nyûg, betegség, éhség, megalázottság, megélhetési küszködés a felnõtt férfit - aki lehetõséget kapott a gondviseléstõl, hogy kitörjön e körbõl - nem tántorítja el övéitõl, nem tagadja meg õket, nem szólja le küszködésüket, hanem igyekszik oltárra emelni évezredes áldozatukat, példázattá tenni nyomorban is megõrzött, s ápolt tisztességüket, erkölcsi tisztaságukat." (Részlet a könyvbõl)

 

 

Laczkó Dezső Múzeum titkárság
8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.
tel: +36-88-564-310 +36-88-564-311 +36-88-789-791
fax: +36-88-564-321
e-mail: titkar@vmmuzeum.hu
info@vmmuzeum.hu

Ha Ön nem levélszemétküldő (spammer), akkor semmi esetre se írjon levelet a következő címre: csapda@vmmuzeum.hu

English Magyar Deutsch