Címlap
Kiállítások
Programok, rendezvények
Hírek
Saját kiállítóhelyeink:
Veszprém
- Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém
- Bakonyi Ház
Veszprém
- Tanulmányi Raktár
Veszprém
- Tűztorony
Veszprém
- Hősök Kapuja
Könyvesház
Pályázatok
Múzeumpedagógia
Képzések
Adatbázisok
Lezajlott
rendezvényeinkről
Veszprém megyei kiállítóhelyek, látnivalók:
Nemesvámos - Baláca
Villa Romana Baláca
Kővágóörs - Pálköve
- Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékház
Tihany
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Badacsony
- Egry József Emlékmúzeum
- Szegedy Róza Ház
Nagyvázsony
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre
 

 
2004-04-27 16:00
 
Laczkó Dezsõ Múzeum, Veszprém
 

Meghívó
A Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, hozzátartozóit és barátait
Néprajzi Szakcsoportjának rendezvényére, amelyre

2004. április 27-én, kedden
16 órától kerül sor a

Laczkó Dezsõ Múzeum elõadótermében

(Veszprém, Erzsébet sétány 1.)


„Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.”
(Dániel 12,3)

Ezúttal ünnepi beszélgetésre hívjuk Önöket,
amellyel

a 75 esztendõs P. Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetes-tanárt
köszöntjük


és ennek keretében mutatjuk be Teodóz Atya

Csángókról, igaz tudósítások
címmel megjelent könyvét

A kötetet ismerteti:
S. dr. Laczkovits Emõke
néprajzkutató

A könyv bemutatóját követõen a Szerzõ válaszol a kérdésekre és a
helyszínen megvásárolható könyvet is dedikálja.P. JÁKI SÁNDOR TEODÓZ OSB A gyõri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium nyugalmazott tanára, karvezetõ és népzene-kutató, aki a pannonhalmi Bencés Gimnázium (eredetileg Olasz Gimnázium) elsõként kibocsátott osztályában érettségizett, teológiát, majd zenetudományt tanult. A népi kultúrával pannonhalmi diákként ismerkedett meg, amelynek értékeire kiváló, tudós tanárai, P. dr. Danczy Villebald és P. dr. Szigeti Kilián hívták fel figyelmét. A diákkori érdeklõdésbõl egész életre szóló elkötelezettség és elszakíthatatlan kapcsolat lett. Ifjú tanárként kapcsolódott be a néprajztudomány sajátos területét képezõ népzenekutatásba. Önálló kutatási területe az egyházi népének és ennek a magyarság körében való megjelenése, ismerete, tudása, az éneklés módja. Az egyházi népéneket nemcsak szûkebb hazájában, a Kisalföldön, hanem az egész magyar nyelvterületen vizsgálta a politikai határoktól függetlenül, és vizsgálja a mai napig kiapadhatatlan lelkesedéssel, erõt, idõt nem kímélve, fáradságot nem ismerve. Nagyszámú gyûjtõútjai során a Felvidéket, Palócföldet, a tolnai és baranyai Bukovinából hazatért székelyeket, a horvátországi, szerbiai, burgenlandi magyarokat kereste fel. Legtöbbször azonban Erdélyben, a székelyföldi magyarság körében vizsgálódott. Talán nem túlzás azt mondani, hogy nincs a magyar nyelvterületnek olyan része, ahol ne jegyzett volna le régen énekelt, szinte elfeledett dallamot, énekszöveget, ahol ne bírt volna szóra, éneklésre régen elhallgatott énekest. Színes egyéniségének, gazdag életének legnagyobb élménye és ajándéka azonban a moldvai csángó-magyarokkal való kapcsolata, akik immáron hozzátartozójukként hívják, várják és fogadják Páter Teodózt. Jelképesnek is vehetjük, hogy 75 esztendõsen 75 alkalommal kereste fel a moldvai csángó-magyar közösségeket. Bátran mondhatjuk azt, hogy Teodóz Atya a csángók apostola, aki azon túl, hogy rendszeresen felkeresi õket, minden lehetséges fórumon felszólal érdekükben, megragadva minden lehetõséget arra, hogy tegyen értük, de nem nélkülük. Ez a csángók iránti különleges szeretet és ragaszkodás lett az alapja a Domokos Pál Péterhez fûzõdõ, életre szóló barátságának is. Vizsgálatainak másik, különleges témája a népi vallásosság és az egyház kapcsolata. Ezen a területen a Bálint Sándor professzorhoz fûzõdõ, ugyancsak életre szóló barátságának köszönhet sokat. Szemléletmódja sajátos, eredményei pedig figyelemre méltóan jelentõsek a vallási néprajzi kutatásokban. Bemutatásra kerülõ könyvében a csángókról hozott 58 tudósítása különös élmény: megrázó és lebilincselõ. Olyan krónika, amely mozaikokból áll össze, de mégis kiterjed életük teljességére, benne az egyén és a közösségek munkás napjai, ünnepei, küzdelmei, sorsuknak súlyos nehézségei tárulnak fel a mindennapi élet, az anyanyelvért való harc, annak õrzése-elvesztése és vallásos világuk köré csoportosítva, érzelmi gazdagsággal az olvasó elé varázsolva. Öröm számunkra, hogy a Baráti Körben e könyv bemutatásával köszönthetjük „a Pátert”, ahogy csángó hívei nevezik.
(S. dr. Laczkovits Emõke)

 

 

Laczkó Dezső Múzeum titkárság
8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.
tel: +36-88-564-310 +36-88-564-311 +36-88-789-791
fax: +36-88-564-321
e-mail: titkar@vmmuzeum.hu
info@vmmuzeum.hu

Ha Ön nem levélszemétküldő (spammer), akkor semmi esetre se írjon levelet a következő címre: csapda@vmmuzeum.hu

English Magyar Deutsch