Címlap
Kiállítások
Programok, rendezvények
Hírek
Saját kiállítóhelyeink:
Veszprém
- Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém
- Bakonyi Ház
Veszprém
- Tanulmányi Raktár
Veszprém
- Tűztorony
Veszprém
- Hősök Kapuja
Könyvesház
Pályázatok
Múzeumpedagógia
Képzések
Adatbázisok
Lezajlott
rendezvényeinkről
Veszprém megyei kiállítóhelyek, látnivalók:
Nemesvámos - Baláca
Villa Romana Baláca
Kővágóörs - Pálköve
- Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékház
Tihany
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Badacsony
- Egry József Emlékmúzeum
- Szegedy Róza Ház
Nagyvázsony
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Veszprémi Múzeumegylet

Következő programunk:

2012. szeptember 25-én kedden fél ötkor
a Laczkó Dezső Múzeumban (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)
Az előadás címe: A veszprémvölgyi apácakolostor kutatása
Előadó: Koppány András régész
Veszprém középkori településének közelében a Séd patak kies völgyében fekvő egykori kolostor kutatását öt nyáron át végeztük. Műemlékes kutatóként célunk nem csupán az egykori épületegyüttes romjainak puszta megismerése volt, a maguk anyagi valóságában, hanem kíváncsiak voltunk - amennyire az egyáltalán lehetséges - az egykor ott élőkre is, mindennapjaikra. A kutatás során feltárult előttünk az az emberi szándék és akarat is, amelyik formálni kívánja környezetét - építve, alakítva azt.  A Szent István kori felépüléstől, a törökkori pusztulásig tudtuk nyomon követni a történteket, az előadásban ezt kívánjuk ismertetni, megmutatni. A kutatást, amely igazi team munka volt, Fülöp András és Koppány András régészek irányították.

2012. október 30-án közgyűlés

 

Közgyűlési kép az egyesület megszervezőjével, dr. Geiszt Jakabnéval

A Veszprémi Múzeumegylet (korábbi nevén Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre) egyesületként 1978-ban alakult meg, első közgyűlését 1979-ben tartotta. Az egyesület szervezője és hosszú ideig a lelke dr. Geiszt Jakabné volt.

Az egyesület jogelődje a helyi múzeum létrehozásában nagy szerepet játszó Veszprémvármegyei Múzeum Egylet. Az egylet a XX. század legelején (1903-ban) a nagy magyarországi múzeumalapító hullám részeként a régóta vajúdó vármegyei múzeum létrehozásának célzatával szerveződött meg. A vármegyei múzeum és könyvtár nem jöhetett volna létre a helyi társadalom összefogása nélkül. A múzeum megalapításának ügyében a vármegye vezérkarának hivatalos lépéseire azért kerülhetett sor, mert biztosítva látták a létesítendő múzeum működését a Veszprémvármegyei Múzeum Egylet megalakulásával. Az egylet a vármegyei intézkedésekkel párhuzamosan szerveződött, alakuló közgyűlését 1902. nov. 30-án tartotta. Megválasztották az egyesület ideiglenes tisztségviselőit: elnök Fenyvessy Ferenc főispán, alelnökök Kolossváry József alispán és Jánosi Ágoston c. püspök (a főispán hamarosan bekövetkező halála után ő veszi majd át az elnöki tisztet 1911-ig, akkor Ádám Iván kanonok követi), báró Hornig Károly püspököt érdemei elismeréseként örökös dísztagnak választják. Az egyesületnek 1903-ban 23 alapító és 127 rendes tagja volt. Meg kell még említeni Koller Sándor alispán nevét, aki a későbbiekben alelnökként Laczkó Dezsőnek komoly támasza volt a múzeum gyakorlati megszervezésében.

Az egylet levélpapírjának fejléce A múzeumegylet pecsétje A múzeumegylet pecsétje Dr. Fenyvessy Ferenc főispán, a múzeumegylet első elnöke Jánossy Ágoston c. püspök, a múzeumegylet második elnöke

Az 1903-ban megszervezett múzeum működését nagyban segítette az egylet. Helyi gyűjtőbizottságok alakultak Veszprémben, Zircen, Enyingen, Devecserben az egyleti tagok irányításával. Felhívást intéztek az ipartestületekhez a céhemlékek átengedése végett, továbbá Veszprém és Pápa rendezett tanácsú városokhoz az emlékek letétbe helyezésére. Magánadományok is érkeztek, az első évben 33 adományozóról tudunk.

Az egyesület tagsága a közgyűlésen

A Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre egyesületként a megalakulás, 1978 óta megszakítatlanul működik, nevét 2011-ben változtatta Veszprémi Múzeumegyletre. A kezdeti szerveződésnek megfelelően az egyesület szakcsoportokból áll, a szakcsoportokat muzeológusok vezetik. Szakcsoportjaink: néprajzi, művelődéstörténeti, történeti és városvédő. Havonta szervezünk előadásokat és évente kirándulást, valamint tagjaink meghívót kapnak minden kiállításnyitóra, rendezvényre, illetve új kiállításainkat számukra külön is bemutatjuk. Az előadások kiválasztását több szempont határozza meg: elsősorban helytörténeti témákat keresünk, de gyakran hívunk neves kutatókat valamely országos érdeklődésre számot tartó témában. Igyekszünk bemutatkozási lehetőséget adni helytörténeti kutató tagtársainknak. Közgyűlésünk minden évben november-december körül tartjuk. Aktuális programjaink a múzeum honlapján a Rendezvények rovatban olvashatók.

Az egyesület célja a múzeum és a helyi társadalom kapcsolatának életben tartása, mert a múzeum nemcsak az emlékek tárolóhelye, hanem kultúraközvetítő funkcióját is gyakorolni kívánja. Célja, hogy mindaz, ami történetileg, kulturálisan egy adott közösséghez tartozik, az közkinccsé váljon. Néhány megnyilatkozás alapján úgy tűnik számunkra, hogy ez a törekvésünk visszhangra talál a helyi társadalomban. Rendezvényeinknek jó a látogatottsága, a város és környéke társadalmának egy bizonyos rétege igényli a múzeummal való kapcsolatot. Ez a múzeumra és pártoló közönségére egyaránt kötelező feladat fogja éltetni reményeink szerint egyesületünket a következő években.

Közgyűlés 2004. Egy régi közgyűlés az egyesület korelnökeivel Lackovits Emőke néprajzkutató, az egyesület egyik vezetője Kubassek János előadásának közönsége, 2008. Bakonybéli kirándulás Nádasdy Borbála és Lackovits Emőke beszélgetése 2010-ben

Az egyesület tagdíjból és tagjaink adományaiból tartja fenn magát. Szívesen fogadjuk az adó 1%-ának felajánlását és a tagdíjat meghaladó adományokat is.

Számlaszámunk:
OTP 11748007-20029906
Adószámunk:
18915150-1-19

Címünk, ahol előadásainkat tartjuk:
Laczkó Dezső Veszprém Megyei Múzeum – Veszprém, Erzsébet sétány 1.

A belépni szándékozók keressék Regenye Juditot
tel.:88 / 564-310 / 107 vagy 06-20-548 4581
e-mail: regenyej [kukac] vmmuzeum [pont] hu

 

 

Laczkó Dezső Múzeum titkárság
8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.
tel: +36-88-564-310 +36-88-564-311 +36-88-789-791
fax: +36-88-564-321
e-mail: titkar@vmmuzeum.hu
info@vmmuzeum.hu

Ha Ön nem levélszemétküldő (spammer), akkor semmi esetre se írjon levelet a következő címre: csapda@vmmuzeum.hu

English Magyar Deutsch