Ünnepek és találkozások kiállításA veszprémi Laczkó Dezső Múzeum és a révkomáromi Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma közös kiállítása

A Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma, Révkomárom, Nádor utca

Látogatható: 2006. június 30 - dececember 31-ig

Ünnepek és találkozások (Időszaki kiállítás a II. emeleten)

Ez a kiállítás két múzeum, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum valamint a Komáromi Magyar Kultúra és Duna-mente Múzeuma gyümölcsöző kapcsolatának eredményeként született meg, igazolva, hogy intézményi szinten is van értelme, jövője a magyar-magyar kapcsolatnak.

A kiállításban három kistájnak, jelesen a Bakony, a Balaton-felvidék és Zobor-vidék falusi közösségeinek hagyományos kultúrája jellegzetességeiből látható egy olyan összeállítás, amely a család, a rokonság, továbbá a faluközösségek, valamint a tágabb környék vallási közösségeinek ünnepi pillanatait mutatja be a 19. század második és a 20. század első feléből való tárgyak, fényképek segítségével. Ezek az alkalmak a megjelölt közösségek számára ünnepek voltak, de találkozási lehetőséget is jelentettek. Mind a családok, mind a rokonság, mind pedig a közösségek számára leggazdagabban képviselték mindezeket az ember életének nagy fordulói, a születés-keresztelő, a lakodalom és a halál-temetés. Mellettük a római katolikus közösségek számára egységes, nagy erejű megnyilvánulás, őket a köznapi életből kiemelő alkalom, megkülönböztetett ünnep, találkozási lehetőség a kegyhelyekre történő zarándoklat, a búcsú, búcsújárás volt. A tárlat ezért választotta témájául ezeket az alkalmakat. Velük a különböző felekezetű, eltérő társadalmi szinthez tartozó, részben más-más történelmi múlttal rendelkező, de azonos anyanyelvű közösségek megnevezett jeles alkalmai úgy láthatók itt, hogy velük a sajátos jellemzők, az eltérések és azonosságok egyaránt megfogalmazódtak, azok észrevehetők.

S. dr. Lackovits Emőke
a kiállítás társrendezője