Bölöni farsang

Ünnepek és Találkozások II.

A tárlat három múzeum (Veszprém – Laczkó Dezső Múzeum, Komárom – Magyar Kultúra és Duna-mente Múzeuma, Sepsiszentgyörgy – Székely Nemzeti Múzeum) kapcsolatára épülő kiállítássorozat második része. Olyan szokásokat, szokásegyütteseket és részleteket mutat be – a kiállító tér adta lehetőségek között –, amelyek egy-egy kisebb-nagyobb tájegység szokáskultúrájának leglátványosabb, legjellemzőbb megnyilatkozásai, jól jelképezik az adventtől adventig tartó egyházi esztendőben azokat a jeles napokat, amelyek mind szakrális cselekményeikben, mind profán jellegzetességeikben egyaránt gazdagok, együtt adva az esztendő ünnepeinek színes, változatos alkalmait, lehetőséget biztosítva a közösségeknek a találkozásra és a közös ünneplésre.


Magyarpolányi Szent Flórián nap

A Bakonyból és a Balaton-felvidékről a raposkai szálláskeresés, a Szent György-hegyi asszonyfarsang, a magyarpolányi Szent Flórián napja és Pfingstnigel (pünkösdi bohóc) szokásai, míg Székelyföldről a bölöni farsang alakoskodói, a csíkszentdomokosi Szent Sír-őrzés, a székelytamásfalvi húsvéti szánozás, és a csíkcsatószegi úrnapi sátor láthatók. Valamennyit kiegészítik a különböző szokástárgyak és a szokásokat megörökítő fényképek, jelezve az egyházi esztendőben a folyamatosságot, az évente megismétlődő körforgást.


A kiállítás 2008. augusztus 20-án 17 órakor nyílik Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeumban
Kísérő rendezvény: Európa kicsinyben.

Bölöni farsang Bölöni farsang Csíkszentdomokos, Szent Sír-őrzés