Népművészet Veszprém megyében

Laczkó Dezső Veszprém Megyei Múzeum
Veszprém, Erzsébet sétány 1.

„Az ékesítés módja és jelleme...” Népművészet Veszprém megyében

Menyasszonyi ládától a húsvágó deszkáig

A népművészetet a polgári társadalom fedezte fel. A parasztember számára a művészet nem elkülönült valóság, de sok-sok tárgyat ékített. Az ékítés egyfajta nonverbális, beszéden kívüli nyelv volt, ami ugyanúgy hozzátartozott a tárgyhoz, mint asztalhoz a lába, kaszához a nyele. Ahogyan Herman Ottó fogalmazott 1892-ben: "Az ékesítés módja és jelleme... sokszorosan a szót pótolja."

Ez a kultúra nem fogyasztói, hanem alkotói karakterű. Anyagi mivolta, készítés módja szerint nem mű(vi), hanem természetes. Ahol az időben visszafelé haladva egyre kisebb számú a tárgyak összessége. Ahol az egyes tárgyak az elhasználódás során újabb és újabb funkcióban jelentek meg:
így lett egy 1830-as években készült menyasszonyi ládából taligaraktér, majd disznóöléskor használatos húsvágódeszka. Nem csak a szellemi hagyományok, de a tárgyak is gyakran nemzedékről nemzedékre öröklődtek.

A városi ember a gépesítés elterjedésével rácsodálkozott a hagyományos kézműves gyakorlatra. Nemzeti karaktert, ősiséget és esztétikai értéket fedezett fel benne. Értékelni és vásárolni kezdte az egyszerű kézi munkákat, fazekas termékeket, szőtteseket, faragott holmit, megőrzésükre hagyományfenntartó mozgalmakat hozott létre.

Kiállításunk felöleli ezt az ívet, és sok-sok szép tárggyal mutatja be a népi kultúra különféle területeit, a gazdálkodástól a bútorművességen át az ünnepekig.

A kiállítás látogatható: 2011. június 15-től 2012. május 13-ig.

Veszprém, Erzsébet sétány 1.

Pelikánmotívum

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.