Veszprém legendás tudósa

150 éve született Laczkó Dezsõ

Laczkó Dezső munkája jó részét a terepen, ásatásokkal, helyszíni szemlékkel, gyűjtőutakkal töltötte, számos alkalommal keresztül-kasul utazta Veszprém vármegyét. De Déchy Mór expedíciójával eljutott a távoli Kaukázusba is.

Kiállításunk bőséges válogatást nyújt személyes gyűjtéseinek anyagából, az igazgatósága alatt más módon a múzeumba került (ajándékozott vagy vásárolt) műtárgyakból, továbbá olyan egzotikus, nem vidékünkhöz kapcsolódó emlékekből, amelyeket idegenbe (Bosznia, Afrika, India) került Veszprém megyei polgárok küldtek, vagy hoztak haza múzeumuk számára.

Munkamódszeréről, a korabeli múzeumi ügymenetről, a múzeum belső életéről, a hatóságokkal és magánszemélyekkel való érintkezésről számos korabeli dokumentum (irat, jegyzőkönyv, napló, levelezés, rajz, fénykép, térkép) tájékoztat. Modern muzeológusi szemléletéről tanúskodik, hogy a múlt emlékei mellett, már gyűjtötte saját korának történeti, sőt képzőművészeti emlékeit is, nemegyszer mecénásként is támogatva a kortárs művészeket.

Tevékenysége szervesen illeszkedett azon folyamatba, amelynek során korábbi előzményekre támaszkodva, az 1867-es kiegyezéstől az I. világháborúig terjedő békeévekben kiépült a modern polgári Magyarország múzeumi hálózata. Rómer Flóris, Ipolyi Arnold, Fraknói Vilmos, Wosinsky Mór, Békefi Remig mellett ő is méltán oda sorolható korának azon egyházi személyiségei közé, akik fő mozgatói voltak hazánk meginduló régiségkutatásának, múzeumügyének. Munkássága kitörölhetetlenül nyomot hagyott a 19. század végének, 20. század első felének veszprémi kulturális életében.

A város határában fakadó forrást 1935-ben nevezték el róla. 1937-ben állították fel a múzeum mellé szobrát, Medgyessy Ferenc szobrászművész alkotását. A korábban Veszprém vármegyei-, majd Bakonyi Múzeum 1990-óta viseli a nevét. Sírja az Alsóvárosi temetőből 1982-ben került át a Vámosi úti temetőbe.

Laczkó Dezső

A kiállítás témakörei

Jelentős irathagyatéka, a múzeum egykori hivatalos iratai, valamint az általa gyűjtött műtárgyak segítenek megismerni 44 éves veszprémi munkásságát.

Tanárként azonosulva rendjének mindenkori célkitűzésével, alapos tárgyi tudással bíró, hazaszerető és vallásukat gyakorló diákokat nevelt.

Geológusként részt vett a Lóczy Lajos által vezetett Balaton- és Bakony kutatásban, korának egyik legjelentősebb tudományos csapatmunkájában. Geológus és paleontológus szakértőként szerepelt Déchy Mór 1902-es kaukázusi expedíciójában. Szakértőként járt el földrengések, földcsuszamlások, víznyerő helyek, különböző kőzetek és ásványok lelőhelyeinek kutatásánál.

Igazgatóként bekapcsolta múzeumát a hazai és külföldi tudományos életbe. Számos nehézséget leküzdve felépíttette a múzeum új (jelenlegi) épületét, amely 1925-ben nyitotta meg kapuit.

Muzeológusként megszervezte a múzeum természetrajzi, régészeti, történeti, néprajzi, ipartörténeti és képzőművészeti gyűjteményeit. Rendszeres munkával feltérképezte a megye muzeológiai értékeit. Adatait folyamatosan bővítve igyekezett mindenkor naprakész állapotban tartani. Gyűjtőútjaival, ásatásaival jelentős terepismeretre tett szert.

Mecénásként segítette a fiatalon elhunyt, tehetséges veszprémi szobrászművész, Csikász Imre, de esetenként más művészek munkáját is.

Közéleti emberként számos kulturális, tudományos, hazafias társaságban, társulatban végzett munkát. Előmozdította az iskolán kívüli népművelés ügyét is.

A kiállítás látogatható:

Laczkó Dezsõ Veszprém Megyei Múzeum:
2010. december 9. – 2011. október 22.
Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc
2011. október 29. – december 31.


Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.