Hadnagy László és a honismereti mozgalom

Hadnagy László és a honismereti mozgalom

„...közel harminc éve vehetek részt megyénk honismereti munkájában. Megindíthattam a földrajzinév-gyűjtést, vezethettem honismereti tanfolyamokat önkéntes néprajzi gyűjtőknek és helytörténészeknek, foglalkozhattam népművészetekkel, élvezhettem pedagógus és muzeológus munkatársaim, jeles tudósok és képzőművészek megtisztelő közelségét.”

Hadnagy László 1962-ben megyei honismereti referensként kezdte megszervezni a nagyrészt önkéntesek munkáján alapuló, és kiváló eredményeket felmutató helyismereti munkát. Kiállításokat, továbbképzéseket, szakköröket, néprajzi, nyelvjárási és történeti pályázatokat szervezett. Járta a vidéket, tanácsaival, ötleteivel segítette és ösztönözte a helyismereti munkát végző pedagógusokat, diákokat.

A Hazafias Népfront, illetve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat keretein belül végzett szervezőmunka mellett maga is végzett néprajzi tárgy- és adatgyűjtést, többek között a bakonyi húsvéti szokások, az ösküi halotti szertartások vagy a lovas hagyományok témakörében. Kutatása eredményeit rövid tanulmányok formájában tette közkinccsé az általa 1972-ben útjára indított és szerkesztett Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok köteteiben.

Egyik elindítója és szervezője volt Veszprém megye földrajzi név gyűjtésének, amelyben maga is aktívan részt vett, Gyulafirátót és Bakonybél helyneveinek feldolgozásával.

Honismereti tanácskozás.
Honismereti tanácskozás.

 


Vissza


Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.