Hadnagy László – Rátót kutatója és krónikása

Hadnagy László – Rátót kutatója és krónikása

„Útravalóul kaptuk a győri tanítóképzőben, hogy nyitott szemmel járjunk, mélyrehatóan ismerjük meg annak a községnek a népét, múltját, szokásait, ahová kerülünk majd.”

A főiskolán kapott útravaló igazi Rátót-szakértővé avatta Hadnagy Lászlót. A falu történetének minden korszakára, minden fontosabb történeti eseményére és személyiségére kíváncsi volt. Gyűjtötte a római Pogánytelekre vagy a hajdani premontrei prépostságra vonatkozó emlékanyagot éppúgy, mint a paraszti használati tárgyakat és a régi fényképeket. Gazdag történeti-néprajzi gyűjteménye múzeummá formálását sajnos nem érhette meg. A ma is látogatható helytörténeti kiállítás 1998-ban, három évvel halála után készült.

Hadnagy László érdeklődése azonban nem csupán a múltra irányult. Figyelemmel kísérte és fényképfelvételeken dokumentálta a falu életének minden eseményét, a modernizálódás mozzanatait. A szőlőhegyet, halastavat, májusfaállító gyerekeket, munkásőröket, bontás előtt álló házakat, kereszt-szentelést, csatornázást, útépítést, kutakat, utcákat és rátóti embereket ábrázoló több száz felvétele ma a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum fotótárában kutatható.

Látkép a katolikus templom tornyából a kálváriára. 1960-as évek
Látkép a katolikus templom tornyából a kálváriára. 1960-as évek.

 


Vissza


Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.