Hadnagy László – Rátót egyszemélyes intézménye

Hadnagy László – Rátót egyszemélyes intézménye

„Annyi bizonyos, hogy mindig mindenkinek, nemcsak az egyes embereknek, tanítványaimnak, de a nagyobb közösségnek is használni kívántam. Nincsenek teljesületlen vágyaim.”

Hadnagy László 1923-ban született Gyulafirátóton tízgyermekes vasutas családban. Édesapja MÁV-pályafelvigyázóként, majd pályamesterként kereste kenyerét. „Szerény, de bölcs ember volt. Szinte hihetetlen, de valamennyi gyermekét taníttatta” – írta róla fia.

Az elemi iskolát Rátóton, a középiskolát Keszthelyen végezte, a tanítóképző főiskolát pedig Győrben kezdte, tanulmányait azonban a háború törte. Behívták katonának, nyugatra vitték, ahol angol fogságba esett.

Hazatérve 1946-ban választották meg tanítónak szülőfalujában. Esti tagozaton fejezte be főiskolai tanulmányait, majd az ELTE magyar-történelem szakán szerzett diplomát.

Egész életében sokféle módon kapcsolódott be Rátót életébe. Tanárként, iskolaigazgatóként, labdarúgó-edzőként és lovasgazdaként „egyszemélyes intézménye” volt a falunak – ahogyan tisztelői fogalmaztak.

Hadnagy László szenvedélyes lovasgazda volt.
Hadnagy László szenvedélyes lovasgazda volt.

 


Vissza


Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.