Nagy László a költő és grafikus

2010. április 9. – június 9.

Veszprém,
Laczkó Dezső Múzeum


A Laczkó Dezső Múzeumban 2010. április 9-én a költészet napja megünneplésére Nagy László születésének 85. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt a költő írásaiból és grafikáiból, amelyet Szakolczay Lajos irodalomtörténész mutatott be.

A Veszprém megyei Felsőiszkázon született Nagy László drámai világlátásában, létértelmező gesztusaiban és mély líraiságában a költészet és képzőművészet egységet alkotott. Titkait, üzeneteit versein kívül képekbe írva juttatta el hozzánk. Szakolczay Lajos szerint "a költő vad, szilaj, az anyag titkaiba behatolni akaró egyénisége ott van minden vonalban, képszerkezetben. Látomásos sokkjai önmagát jelenítik meg a papírban, vászonon, rézkarcon, tollrajzokon. ...
Nagy László látásmódjában is kiforrott művész, ezért grafikai lapjai jól megkülönböztethetők társaiétól – pedig Kondor Bélától Würtz Ádámig, és Rékassy Csabától Kass Jánosig (most csak nemzedéktársai említtetnek) sokan vallották fő kifejezési formájuknak az irodalmi művek illusztrációját. Nagy László erős fonalkötege (nád-tusrajzok) egészen visszamegy – mutatis mutandis – a hajdani Brücke-csoport vaskosan élénk fametszeteihez, határozott kontúrú alakjainak vonalhálója pedig (réz-, illetve cinkkarcainak, valamint rajzalbumainak írásos arzenálja) Barcsay Jenő anatómiai biztonságát mutatja."

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.