Boldog Gizella örökében

Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Erzsébet sétány 1.

Boldog Gizella örökében – a magyar királynék és Veszprém

Látogatható: 2011. május 6 – 2011. augusztus 31.

A kiállítás megnyitója: 2011. május 6. 15 óra

A kiállítás célja a szent királyi pár hatásának, örökségének felidézése. Első királyunk, Szent István felesége, a bajor Boldog Gizella királyné alapította a veszprémi Szent Mihály székesegyházat. Innét vette eredetét az a szokás, hogy a Magyar Királyság idején a mindenkori magyar királyné volt a veszprémi székesegyház kegyura. A középkorban a székesegyház szentélyében állt a királyné kegyúri trónszéke. A magyar királynék biztosították a székesegyház felszerelését, gazdag birtokadományaikkal pedig megteremtették az egyház gazdasági, anyagi alapjait is.

Kezdeti ingadozás után, a 14. századtól kezdve, elsősorban a veszprémi püspökök közül kerültek ki a magyar királynék kancellárjai. Többnyire ők koronázták meg királynéinkat, a középkorban Székesfehérvárott, a Habsburg-korszakban általában Pozsonyban.

Városunk és királynéink ezen kapcsolatát villantja fel kiállításunk, és elsősorban – nemes másolatok révén – az első szent királyi párhoz kötődő koronázási ereklyéinket, a Szent Korona másolatát a Magyar Nemzeti Múzeumból és a magyar királyi koronázási palást 17. századi másolatát a Pannonhalmi Főapátságból mutatjuk be. Kiállításra kerül a veszprémvölgyi kolostor alapításáról szóló oklevél is (Magyar Országos Levéltár).

részlet a koronázási palástból

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.