EMBEREK ARANYBAN

SZENZÁCIÓS SZKÍTA KINCSEK A MÚZEUMBAN2014. április 3-án megnyílt a Laczkó Dezső Múzeum és a Kurgan Kft. új időszaki kiállítása, amely június 30-ig látogatható a múzeumban hétfő kivételével 10-től 18 óráig.

A szkíta birodalom Kazahsztánból származó aranykincseit a látogatók elé táró kiállítás olyan történelmi és kulturális utazásra hívja a látogatókat, amely életre szóló élményt nyújt mindazoknak, akik nyitottak az elfogadott „tények” új szemszögből való megvizsgálására. A tárlat bemutatja a magyar és a kazah nép közös eredőjét, a sztyeppei, lovas-nomád birodalmat, mely az ókor legnagyobb hadereje és az innováció bölcsője volt. A kiállítás színes képet fest a szkíta és türk eredetű népek életéről, kultúrájáról, gazdagságáról.

A tárlat elemeit szkíta fejedelmi temetkezések régészeti leletanyagának reprodukciói, valamint a feltárást és a leletmentést bemutató képek, molinók alkotják. A tárlatanyag gerincét képező tárgyak döntő többsége az úgynevezett „Issyk-kurgánból” és a Berel mellett feltárt – világviszonylatban is ritkaságszámba menő – lovas temetkezés leleteiből származik, azoknak méret- és anyaghelyes reprodukciója. A tárlat ízelítőt ad a teljes szkíta kultúrkör leletanyagából, megelevenedik számos lelőhely emblematikus arany és ezüst tárgyegyüttese. A melléjük kerülő Balaton-felvidéki régészeti leletek, valamint a régi történetírók és a szkíták ókori kortárs népeinek leiratai teljes képet adnak az ősi birodalomról.

A reprodukciók hitelességét Krym Altynbekov restaurátor privát intézete, az „Ostrov Krym” intézet szavatolja. Krym Altynbekov nevéhez fűződik az 1969-ben, Issyk falu mellett feltárt „Aranyember” végleges rekonstrukciója, a bereli sírmező leleteinek konzerválása, ő mentette meg 2012-ben a Mongólia területén talált türk fejedelmi mauzóleum festett agyaghadseregét is, valamint ő készítette el a H. Parzinger által megtalált, és az évszázad leleteként ismert Arzhan II kurgán szkíta fejedelmi sírjának rekonstrukcióját is. Krym Altynbekov munkásságáért és a kiállítási anyag hazai bemutatásáért 2014. március 14-én vehette át a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertől Budapesten.

A kiállítás nem csak az ásatások kézzelfogható eredményeire, azaz a tárgyak bemutatására alapul, hanem a teljes izgalmas feltárási folyamatot bemutatja. A feltárást vezető és a restaurálást végző Ostrov Krym működésén keresztül végigvezeti a látogatókat a feltárás, a beazonosítás, a leletmentés, a konzerválás és a reprodukció munkafázisain. Megismerteti a közönséggel azt az emberfeletti munkát, mely során a három-négyezer éves szerves leletek, fából, bőrből és vászonból lévő temetkezési emlékek is megelevenednek, és az aranyból, ezüstből készült szakrális tárgyak együttesét teljessé téve, egységes egészként mutatják be a sztyeppe urainak kultúráját, képzettségét, gazdagságát.

A tárlat egyfajta időutazás nemcsak a 2500 évvel ezelőtti szkíta birodalom kézműves kultúrájába, de bemutatja a szkíta nép erényeit és életmódját a világ más népeinek történetírói szemével.

A kiállítás több szálon kötődik Veszprémhez. A kiállítás-sorozat első szakaszának fotójegyeiből összeállt pénz adott pályázati önrészként lehetőséget a múzeumnak a 2013-as balatonudvari avar kori temetőásatáshoz, emellett Krym Altynbekov restaurátor ellátogatott a Laczkó Dezső Múzeumba ahol több régésszel, restaurátorral cseréltek szakmai véleményt a restaurálás szakmai munkájáról.

A 800 000 dollár értékű kiállítást fokozott biztonsági intézkedések mellett rendezi meg a múzeum, a kiállítás őrzését a tárlat kiemelt támogatója, a Nyugalom Biztonsági és Vagyonvédelmi Kft. biztosítja.

A kiállítás belépőjegyárai:
Teljes árú jegy: 800 Ft
Diák/nyugdíjas/gyerek: 400 Ft (diák- vagy nyugdíjas igazolvány felmutatásával)
Csoportos: 600 Ft (10 fő fölött, 1 fő kísérővel)
Diák/nyugdíjas csop. 300 Ft (10 fő felett, minden 10 fő után 1 kísérővel)
Családi jegy: 1800 Ft (2 felnőtt, 3 gyerek)
Fotójegy 500 Ft
6 éves kor alatt a kiállítás megtekintése ingyenes.

Laczkó Dezső Múzeum teljes ház az Emberek aranyban kiállítással:
Teljes árú jegy: 1100 Ft
Diák/nyugdíjas/gyerek: 700 Ft (diák-, vagy nyugdíjas igazolvány felmutatásával)
Csoportos: 900 Ft (10 fő fölött, 1 fő kísérővel)
Diák/nyugdíjas csop. 600 Ft (10 fő felett, minden 10 fő után 1 kísérővel)
Családi jegy: 2100 Ft (2 felnőtt, 3 gyerek)
Fotójegy 500 FtFotó: Oszkó Zsuzsa

Laczkó Dezső Múzeum titkársága, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.