I. világháborús emlékek

Érkeznek az I. világháborús emlékek a múzeumba


Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság felhívására már számos, a háborúhoz, valamint a város háborús évekhez, eseményekhez kapcsolódó emlék, tárgy, fotó érkezett a múzeumba.


KÖLCSÖNBE KAPOTT TÁRGYAK EDDIGI LAJSTROMA


- Bohon Tibor adományozó
Kállay István: Magyarország a világháborúban 1914-1918. (1927.) c. könyv.

- Giczy Éva Viktória adományozó
Dr. Szedlacsek Kornél jogász, a cs. és kir. 28. tábori vadászzászlóalj tartalékos hadnagya († hősi halált halt Konatice, Szerbia 1914. nov. 23.) nagyméretű emlék fényképe (a képen még hadapród).
Lisztner Antal (Bakonyjákó 1876.) Magyar Háborús Emlékérem igazolványa, Budapest, 1930. jún. 28.), fénymásolat.

- Herczegh István adományozó
Herczegh István frontharcos (1892-1967) pajzs alakú, nagyméretű gipsz emléktáblája.
Herczegh István által fából készített kálvária.
Kupcsik György-Kupcsik Éva: A Herczegh és Kupcsik család története. 1800-1945. (Balatonfüred, 2002), számítógéppel írt és bekötött, fényképekkel ellátott, 53 oldalas összeállítás.
Cím nélküli könyv (I. világháborús fényképgyűjtemény 1914-1915-ből, 188 oldal, az első 18 oldala hiányzik).
Herczegh István és felesége fényképe (Somogyi Sándor felvétele, Veszprém) fa keretben, üveg nélkül.

- Kavalecz Zoltán adományozó
2 db fénykép: (jugoszláv ?) katonanők 1945.

- Rauth Ferenc adományozó
Lándor Tivadar (szerk.): A Nagy Háború írásban és képben. Északon és délen 3 kötet, nyugati harctér 1 kötet, olasz harctér 1 kötet. (Budapest, é.n.), összesen 5 kötet könyv.
Sipos Gyula (szerk.): 17-esek a világháborúban. A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfelkelő ezredek története. (Székesfehérvár, 1927.) c. könyv.

- Steigler Miklósné adományozó
2 db fénykép:
Göndöcs János cs. és kir. gyalogos közlegény († Siófok, 1919, kivégezték) és felesége Steigler Rozália (Bánd, 1884-1949).
Göndöcs Jánosné szül Steigler Rozália és 4 gyermeke.
1 db újságcikk: Napló 1979. aug. 26.

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság felhívása

Nagy biztonsággal még ma is kijelenthetjük, hogy Magyarországon nincs olyan család, amelyet ne érintett volna valamilyen formában a XX. század egyik legnagyobb traumája, az első világháború. A háború, melyet a gyarló és cinikus ember látott el sorszámmal a második világégés után. A háború, amely nem válogatott kreált, az egyén által létrehozott szempontok alapján. Katonáink, ki meggyőződésből, ki kötelességtudatból, ki félelemből a frontokon, polgáraink – főleg a nők és a gyermekek – a hátországban megszenvedték a háború minden eddiginél nagyobb brutalitását, a felfoghatatlan mértékű pusztítását.

Hogy újra ne következhessen be hasonló méretű pusztítás, hogy az emlékezet friss maradjon, és méltó módon megemlékezzünk a háború áldozatairól, 2014-ben a háború kitörésének 100. évfordulójához kapcsolódva Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata megemlékezés-sorozatot tervez. A szervezésről a jövő év elejétől folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot, de egy programelemre, amelyben kérjük a polgárok segítségét, aktív közreműködését, máris felhívjuk a figyelmet. Terveink között szerepel a Nagy Háborúhoz kapcsolódó emlékek gyűjtése, archiválása, majd azok közkinccsé tétele.

Ezúton kérjük a város lakosságát, hogy akinek tulajdonában van bármilyen, a háborúhoz, valamint a város háborús éveihez, eseményeihez kapcsolódó emlék, tárgy, fotó, visszaemlékezés, háborús napló, levél, stb. továbbá hozzájárul annak közkinccsé tételéhez, bemutatásához, szíveskedjen azt archiválásra leadni a következő intézmények bármelyikében: Laczkó Dezső Múzeum, NL Veszprém Megyei Levéltár, Eötvös Károly Megyei Könyvtár.

A leadott tárgyakat az archiválást követően visszaszolgáltatjuk tulajdonosának, de lehetőség lesz a tárgyak, emlékek időleges, vagy végleges megőrzésre/letétbe helyezésére is a felsorolt intézmények gyűjteményeiben. Segítségüket, együttműködésüket köszönjük!


Veszprém, 2013. november

Porga Gyula polgármester,
az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság elnöke


Laczkó Dezső Múzeum titkársága, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.