Gyorskereső:
Kód:
Regeszta:
Bíróság típusa:
Helyszínek:
Megye:
Dátum:
Részletes keresők:
 » kataszter
 » személynévmutató
 » helynévmutató
 » lelőhely
 » bibliográfia

Kód: 73000Ho1161
Regeszta: Hont vármegye pere Garamszegi Géczi Ádámné, Szenczy Julianna ellen.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Bátorfalva
Megye: Hont
Dátum: 1730.
Publikáció: klikk

Kód: 71807Go4071
Regeszta: Gömör vármegye magisztrátusának vizsgálata a berzéteiek által boszorkánysággal gyanúsított és ezért vízpróbának is alávetett Pásztor Györgyné ügyében.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Berzéte
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1718.
Publikáció: klikk

Kód: 59600Go1026
Regeszta: Csetnek mezõváros számadásában feljegyzés egy boszorkányégetésért járó hóhérfizetésrõl.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Csetnek
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1596.
Publikáció: klikk

Kód: 76402Go0001
Regeszta: Gömör vármegye vizsgálata Borbás Mihály nézõ és bárnai Balázs koldus gyógyításával kapcsolatban, valamint Jónás György ácsmester felesége, Antner Dorottya és Bojtos Gergely felesége Kovács Kata boszorkányságáról.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Détér, Fülek, Zselyérség, Bárna, Kelecsén, Ipolynyitra
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1764.
Publikáció: klikk

Kód: 71706Go4070
Regeszta: Kishonti kerület pere a boszorkánysággal vádolt Vargovech Dorottya ellen.
Bíróság típusa: kerület
Helyszínek: Fûrész
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1717.
Publikáció: klikk

Kód: 73006Go4078
Regeszta: Gömör vármegye pere a boszorkánysággal vádolt Körössi Jánosné ellen.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Hosszúrét
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1730.
Publikáció: klikk

Kód: 75807Ho4124
Regeszta: Hont vármegye közgyûlése a boszorkánysággal vádolt és õrizetben tartott személyekrõl jelentést tesz a Kancelláriának az elfogatás indoklásával. Csatolva Brukker Katalin pere.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Kemence
Megye: Hont
Dátum: 1758.
Publikáció: klikk

Kód: 75911Ho4125
Regeszta: Hont vármegye pere Pásztor János ellen.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Kemence
Megye: Hont
Dátum: 1759.
Publikáció: klikk

Kód: 74111Go4081
Regeszta: Gömör vármegye pere a boszorkánysággal vádolt Barta Istvánné, Tököly Dorottya ellen.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Királyi
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1741.
Publikáció: klikk

Kód: 67500Ho0001
Regeszta: Korpona város vizsgálata 11 személlyel kapcsolatban.
Bíróság típusa: város
Helyszínek: Korpona
Megye: Hont
Dátum: 1675.
Publikáció: klikk

Kód: 74400Ho0001
Regeszta: Korpona város vizsgálata Gélyó nevezetû garabonciás személyrõl.
Bíróság típusa: város
Helyszínek: Korpona
Megye: Hont
Dátum: 1744.
Publikáció: klikk

Kód: 55500Ho0001
Regeszta: Erdõdy Simon levele a szentkereszti apátság officiálisához.
Bíróság típusa: bizonytalan
Helyszínek: Locha, Korpona, Korpona
Megye: Hont
Dátum: 1555.
Publikáció: klikk

Kód: 82305Go0001
Regeszta: Gömör vármegye vizsgálata Hruska Zsuzsanna, Ormisz Károly csizmadia szolgálólánya gyújtogató ügyében, benne Ormisz Károlyné, Ormisz Julianna babonaságáról.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Nagyrõce, Hosszúrét
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1823.
Publikáció: klikk

Kód: 74511Go4084
Regeszta: Gömör vármegye pere a boszorkánysággal vádolt Szuhács András ellen.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Pelsõc
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1745.
Publikáció: klikk

Kód: 75005Go4087
Regeszta: Gömör vármegye pere a boszorkánysággal vádolt Nagy Miklósné, Szilvássi Erzsébet ellen.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Pelsõc
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1750.
Publikáció: klikk

Kód: 72000Go1285
Regeszta: Gömör vármegye pere paszobai lakos Tóth Katalin ellen.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Pelsõc, Paszoba
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1720.
Publikáció: klikk

Kód: 71701Go4069
Regeszta: Kishonti kerület meginti a szuhai plébánost egy boszorkánysággal vádolt fazekaszaluzsányi asszony kiszabadítása miatt.
Bíróság típusa: kerület
Helyszínek: Ráhó
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1717.
Publikáció: klikk

Kód: 67707Go4067
Regeszta: Rimaszombat mezõváros pere a boszorkánysággal vádolt Gyarmathy György ellen.[töredék]
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1677.
Publikáció: klikk

Kód: 72708Go4074
Regeszta: Rimaszombat mezõváros vizsgálata Szabó Istvánné, Tornyos Katának Bálint Andrásné, Török Istvánné és Töréki Zsófia ellen indított becsületsértési perében.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1727.
Publikáció: klikk

Kód: 72709Go4075
Regeszta: Rimaszombat mezõváros vizsgálata Pásztor Jánosnénak Borbély Györgyné Foktövi Erzsébet ellen indított becsületsértési perében.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1727.
Publikáció: klikk

Kód: 73606Go4080
Regeszta: Rimaszombat mezõváros pere a becsületsértéssel vádolt Molnár Ádámné ellen.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1736.
Publikáció: klikk

Kód: 73706Go0001
Regeszta: Rimaszombat mezõváros törvényszékén Farkas Örsik és Farkas Kata reverzálisa.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1737.
Publikáció: klikk

Kód: 74300Go4082
Regeszta: Rimaszombat mezõváros vizsgálata Szkárosi Istvánné ellen Szuhai Istvánné megrágalmazása miatt.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1743.
Publikáció: klikk

Kód: 74503Go4083
Regeszta: Rimaszombat mezõváros vizsgálata özvegy Tuba Jánosné ellen Breznyai Mártonné megrágalmazása miatt.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1745.
Publikáció: klikk

Kód: 74600Go4085
Regeszta: Rimaszombat mezõváros bírósága elõtt Murányi Zsófia becsületsértési pere Gátsi János ellen.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1746.
Publikáció: klikk

Kód: 74809Go4086
Regeszta: Rimaszombat mezõváros bírósága elõtt Szûcs Istvánné, Polonkai Katalin becsületsértési pere Dersi Istvánné, Kálnai Erzsébet ellen.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1748.
Publikáció: klikk

Kód: 75007Go4088
Regeszta: Rimaszombat mezõváros vizsgálata a boszorkánysággal vádolt Tóth Mihályné ellen.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1750.
Publikáció: klikk

Kód: 75009Go4089
Regeszta: Rimaszombat mezõváros pere Szabó Albert Mihály ellen Rátkay Györgyné megrágalmazása miatt.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1750.
Publikáció: klikk

Kód: 71300Go4077
Regeszta: Rimaszombat mezõváros pere Kenyeresné ellen.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1713.
Publikáció: klikk

Kód: 72710Go4077
Regeszta: Rimaszombat mezõváros pere Kenyeres Zsófia és Kenyeres Katalin ellen.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1728.
Publikáció: klikk

Kód: 72803Go4076
Regeszta: Rimaszombat mezõváros pere a boszorkánysággal vádolt Rehu Suska ellen.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1728.
Publikáció: klikk

Kód: 75306Go0001
Regeszta: Rimaszombat mezõváros pere Podovai Pál ellen.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rimaszombat, Osztravica, Bakostörek
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1753.
Publikáció: klikk

Kód: 69106Go4068
Regeszta: Rozsnyó mezõváros vizsgálata a boszorkánysággal vádolt serfõzõ Lukács özvegye, Lukács Katalin ellen.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rozsnyó, Gömör vm
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1691.
Publikáció: klikk

Kód: 67606Go4066
Regeszta: Rozsnyó mezõváros pere a boszorkánysággal vádolt Varga Kristófné, Csacsán Márta, Atlacz Istvánné és Serfõzõ Lukácsné ellen
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rozsnyó
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1676.
Publikáció: klikk

Kód: 72109Go4072
Regeszta: Rozsnyó mezõváros vizsgálata a varázslással vádolt Stanisovsky Kata ügyében.
Bíróság típusa: mezõváros
Helyszínek: Rozsnyó
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1721.
Publikáció: klikk

Kód: 73201Go4079
Regeszta: Gömör vármegye pere a boszorkánysággal vádolt Josa György özvegye Nagy Dorottya ellen.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Rozsnyó
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1732.
Publikáció: klikk

Kód: 76502Go0001
Regeszta: Gömör vármegye vizsgálata Laczko Gyurka felesége, Dudás Anna cigányasszony jövendölése és viaszöntésével kapcsolatban.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Rozsnyó, Nadabula, Balogvölgye, Bisztra, Fillér, Murányalja, Murányhosszúrét
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1765.
Publikáció: klikk

Kód: 58100Ho1013
Regeszta: Selmecbánya város eljárása egy Borbála nevû asszony ellen, ki halálos ágyán vallomást tett az ördöggel kötött szövetségérõl, melyért testét halála után elégették.
Bíróság típusa: város
Helyszínek: Selmecbánya
Megye: Hont
Dátum: 1581.
Publikáció: klikk

Kód: 60400Ho1028
Regeszta: Selmecbánya város eljárása egy nõ ellen boszorkányság gyanúja miatt.
Bíróság típusa: város
Helyszínek: Selmecbánya
Megye: Hont
Dátum: 1604.
Publikáció: klikk

Kód: 52007Ho2500
Regeszta: Magasfalu tanácsának feljegyzése egy boszorkányról.
Bíróság típusa: város
Helyszínek: Selmecbánya, Magasfalu
Megye: Hont
Dátum: 1520.
Publikáció: klikk

Kód: 65512Go4065
Regeszta: Gömör vármegye bírósága elõtt Lovas Lászlóné, Lóczy Judit becsületsértési pere Zsoldos Istvánné Kertész Ilona ellen.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Szkáros
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1655.
Publikáció: klikk

Kód: 65309Go2122
Regeszta: Gömör vármegye pere Bobrik Jánosné ellen.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Szömölcse
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1653.
Publikáció: klikk

Kód: 72306Go4073
Regeszta: Gömör vármegye pere a boszorkánysággal vádolt Pásztor András és felesége Rákosi Marin ellen.
Bíróság típusa: vármegye
Helyszínek: Zádorfalva
Megye: Gömör-Kishont
Dátum: 1723.
Publikáció: klikk