A néprajzi gyűjtemény textil- és bőrtárgyai

A néprajzi tár darabszámában és kultúrtörténeti értékében is legjelentősebb egysége a textilgyűjtemény, amely – kiegészítve néhány bőr alapanyagú viseleti darabbal ­– közel 3500 műtárgyat tartalmaz.

A több mint száz éve egyenletesen gyarapodó gyűjteményrész mind funkció, mind alapanyag, mind pedig díszítés szempontjából rendkívül változatos tárgycsoportokat tartalmaz. A tanulmányi raktár rendszere elsősorban a fő funkcionális csoportokat tükrözi. A paraszti lakáskultúra, a viselet és az összetett funkciójú – azaz az emberélet fordulóihoz, illetve szokásokhoz kötődő – textilneműek nagyobb halmazain belül az elhelyezésben műtárgyvédelmi, illetve nyilvántartási szempontok érvényesülnek (méret, leltári szám).

Kézimunkázó nők Rédén, 1935. Nagy László felvétele

A hagyományos szabású, házilag vagy takácsműhelyben készített, illetve díszített Veszprém megyei paraszti viseletektől és háztartási textilektől elkülönítve helyeztük el azokat a különböző Kárpát-medencei népművészeti stílusokat tükröző gyűjteményrészeket, amelyek 1952-ben nagypolgári vagy főúri otthonok államosításakor, illetve magánygyűjtőktől kerültek a múzeumba. A kutatás megkönnyítése érdekében szintén külön helyeztük el a viseletet váltó polgári szabású, gyári készítésű öltözeti darabokat.

A néprajzkutatás, valamint a hagyományőrzés szempontjából kiemelkedő értékű tárgyegyütteseket tematikus-, illetve látványfiókokban helyeztük el. Így önálló tárhelyen tanulmányozhatók többek között a Bakony és a Balaton-felvidék hagyományos paraszti kultúrájára jellemző készítési és díszítési technikák, a paraszti háztartások hozományként készített textíliái, a megyében élő nemzetiségek viseletei, a születés–csecsemőgondozás, a lakodalom, illetve a temetés tárgyi világát alkotó textilneműek, a textil alapanyagú céhremekek vagy a korán polgárosuló vidékre jellemző ízlésváltozást tükröző fehérhímzéses alsóruházati darabok.

A néprajzi gyűjtemény adatbázisa

Vissza (Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság – Tanulmányi raktár, bevezető)