Az iparművészeti és történeti gyűjtemény textiltárgyai

A textilgyűjteményt rendkívül változatos tárgycsoportok alkotják. A különböző rendeltetésű, korú, méretű és jellegű műtárgyakat elsősorban alapanyaguk és az ennek megfelelő tárolásmód rendezi egy tanulmányi raktári egységgé.

A múzeumegylet alapítását követő időszakban ajándékként kerültek annak tulajdonába azok a csipkemunkák, hímzések, viseleti darabok, amelyek a későbbi iparművészeti gyűjtemény textilanyagát megalapozták. Az adományozók elsősorban a 18–19. századból származó, igényes kivitelű tárgyakat tartották megőrzésre érdemesnek, melyek közül különösen értékesek az 1900-as évek elején gyűjteménybe került legyezők, illetve női kézimunkák. Egyedi viseleti darabok – több, 18. századból származó ruhaderék, gazdag zsinórozású férfi díszruha dolmánya – és számos 19. századi viseletkiegészítő – gyöngyözött erszények, tarsolyok, napernyők, táncrendek, zsinórövek – emlékeztetnek a nemesi életformára. Említésre méltóak a 18–19. századi, gazdagon hímzett miseruhák és egyéb egyházi textilek, valamint a hadtörténet tárgyköréhez tartozó, szintén e korszakból származó katonai zászlók, de e gyűjteményben őrizzük az 1848/49-es szabadságharc kiemelkedő relikviáit is. Az iparművészeti textilanyagot jelentős, összefüggő tárgyegyüttessel gyarapította az államosítással múzeumba került Veszprém megyei főúri kastélyok és villák berendezése, számos különösen szép lakástextillel és viseleti darabbal.

A történeti gyűjtemény textiltárgyainak törzsanyagát katonai egyenruhák és kiegészítőik, polgári viseletek és lakástextilek képezik. Igen gazdag második világháborús egyenruhaanyaggal rendelkezünk, de a hadtörténeti textilek gyűjtése kiterjedt a 20. század második felére is. Emellett történelmi eseményekhez fűződő, „kortanú” szerepű egyéb tárgyak is előfordulnak, mint például az 1919-es román megszállásra emlékeztető karszalag. A 19. századi női és férfi díszruháktól kezdve az 1930–40-es évekből származó polgári öltözetekig számos viseleti darabon lehet tanulmányozni a divat változásait, a polgári otthonokban készült kézimunkák, hímzések pedig lakástextilanyagunk jelentős részét képezik. Az életmódra utaló textiltárgyak gyűjtése a közelmúlt időszakára kiterjedően is folytatódik.

Az iparművészeti gyűjtemény adatbázisa

A történeti gyűjtemény adatbázisa

Vissza (Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság – Tanulmányi raktár, bevezető)