A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktára

Az elmúlt évek európai tanulmányi raktárépítési hulláma a múzeumok küldetésének átalakulását és egyben a közgyűjteményekkel szembeni új társadalmi igényeket is jelzi. A raktárak megnyitása nem csupán fizikai hozzáférést enged a korábban kiállítások és kiadványok révén mindössze töredékében közkinccsé tett műtárgyakhoz, de kitágítja a gyűjtemények – eddig „szakemberekre” bízott – értelmezési lehetőségeit is.

Az épületben elhelyezett történeti és művészeti gyűjtemények a száztíz éve gyarapodó megyei műtárgyállomány több tízezer darabját rejtik: ritka műkincseket, helytörténeti érdekességeket és hétköznapi tucattárgyakat. E gyűjtemények egy része továbbra is zárt marad. Mintegy fele azonban tanulmányi és látványraktár formájában – a puszta műtárgyvédelmi és raktározási célokon túl – immár a kutatás és az oktatás számára is rendelkezésre áll.

A múzeum állandó kiállításának részlete, 1925.  Mészáros-fotó

A „múzeumi tudás” lehetőleg teljes körű közkinccsé tétele voltaképpen visszatérés a múzeum eredeti koncepciójához. Az 1903-ban alapított Veszprém vármegyei közgyűjtemény első, majd 1925-ben nyíló második állandó kiállítása a világ megismerhetőségének pozitivista eszméjét sugallva a begyűjtött tárgyak teljes sorozatát kínálta fel ismeretszerzésre. E koncepciót az idők során a műtárgyállomány rohamos gyarapodása, a kiállító- és raktárterek állandó szűkössége és az elemzés kizárólagos jogát fenntartó tudományos szemlélet írta felül, hogy azután jó fél évszázad után most ismét érvényesüljön a múzeumi munkában.

A raktár megnyitása ugyanakkor a személyektől és koroktól függően változó gyűjteménygyarapítási koncepciót is felfedi. Láthatóvá válik a gyűjtés olykori esetlegessége, feltárulnak a gyűjtemény hiányai és erősségei. Az új raktározási rend azonban új értelmezést ad e sokszor spontán gyarapodó gyűjteményeknek: tárgysorozatok, egyedi tárgyak kerülnek új megvilágításba, azzal a céllal, hogy a látogatók saját értelmezési kísérleteinek alapjául szolgálhassanak.

 


Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.