Béb | Bakonynána | Hárskút | Lókút | Németbánya | Csehbánya | Nagytevel | Ganna | Döbrönte | Gyulafirátót | Zirc

Köszöntjük Veszprém megye Német Nemzetiségi Fotótárában!

Fotóink segítségével olyan falvakba kalauzoljuk Önt, amelyeknek a török időszakban elpusztult-elmenekült lakossága részben német telepesekkel szerveződött újra a 18. században. E német - helyi szóhasználattal sváb - népesség megőrzött néhány, az őshazára jellemző kulturális vonást, melyet a magyarságtól átvett, és saját képére formált elemekkel bővítve a 19-20. századra sajátos tárgyi és szellemi kultúrát teremtett. E kultúra tárgyi emlékeit a megye helytörténeti és falumúzeumai őrzik, míg a folklór egyes megnyilvánulásait (német nyelvű dalkincs, mondókák, táncok, krisztkindli-játék) a hagyományőrző egyesületek, csoportok éltetik a mai napig.
Honlapunkon e jellegzetes nemzetiségi kultúrát nem tárgyak és mondókák segítségével, hanem a sváb családoknál őrzött - és részben általuk készített-készíttetett - fényképeken keresztül kívánjuk megközelíteni. Az 1880 és 1990 között készült fotók itt megtekinthető digitális másolatainak segítségével képet kaphatunk a hagyományos népviselet és az építkezés átalakulásáról, a legfontosabb családi, vallási és társadalmi ünnepekről, s a helyi németséget tragikusan érintő sorsfordulóról: a II. világháborút követő kitelepítésről.
Az Alapítvány a Laczkó Dezső Múzeumért szervezésében és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával megvalósult fényképdigitalizálási program első szakasza azokat a bakonyi és Pápa környéki nemzetiségi falvakat vette célba, amelyekből a Laczkó Dezső Múzeum néprajzi gyűjteménye és negatívtára egyáltalán nem vagy csak csekély számban rendelkezik muzeális anyaggal. Így fotótárunk, melyet most a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszünk, egyfajta hiánypótló szerepet is betölt.
Jó böngészést kívánunk!


A honlap elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium e-Világ 2003-as pályázata tette lehetővé.